Oppstart 18. august under koronasituasjonen

Fra tirsdag 18. august starter vi ordinær undervisning i våre skolelokaler. Vi planlegger smitteverntiltak i henhold til trafikklysmodellen til Folkehelseinstituttet. 

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Sjekk om du kan søke på skoleplass hos Kompetansebyggeren