Innføringstilbudet

Gå direkte til

Innføringstilbud ved Horten videregående skole.
Foto: Helena Lopes

Skolen gir tilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge (botid 6 år eller mindre). 


Målet er at elevene skal kvalifiseres til ordinært opplæringsløp i videregående skole
Tilbudet gir norskopplæring etter kompetansemål fra Læreplan i norsk for språklige minoriteter.

 

Hvem kan søke?

Man kan søke tilbudet dersom man kan dokumentere 9 års skolegang ved utenlandsk skole eller har fulgt noe opplæring ved en norsk ungdomsskole.

Som elev søker man seg inn på tilbudet gjennom kode for yrkesfaglig studieprogram, men kan endre dette til studiespesialiserende program etter fullført Innføringstilbud.

 

Om tilbudet

Tilbudet har 35 timer undervisning i uken fordelt på følgende fag:
·         Norsk
·         Matematikk
·         Naturfag
·         Engelsk
·         Samfunnsfag
·         YFF (Yrkesfaglig fordypning)
·         Kroppsøving
Kontaktperson for Innføringstilbudet ved Horten videregående skole er:
Avdelingsleder Lydia Lorentzen, telefon: 33079034 og epost: lydia.lorenzten@vtfk.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?