Utland

Gå direkte til

Ønsker du å studere i utlandet i løpet av dine år på videregående må dette planlegges og du må skaffe deg informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har i forbindelse med et videre utdanningsløp her i Norge, når du kommer tilbake på Vg3.
Foto: Christ Lawton (Unsplash)

Du må også gjøre deg kjent med om utdanningen er godkjent av skolemyndighetene. Du kan lese mer om Godkjenning av videregående opplæring i utlandet på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.

Før du reiser

Ta kontakt med pedagogisk service for informasjon om utveksling, krav til godkjenning og aktuelle utvekslingsorganisasjoner

 • Foreløpig søknad om Vg2 utland leveres skolen. Skjema får du hos pedagogisk service.
 • Forhåndstilsagn: 
  Bekreftelse fra skolen som du kan sende til Lånekassen (skrives ut i april-mai)
 • Søk deg inn til Vg2 på VIGO.no innen 1. mars og heller takke nei til skoleplassen i juli.
 • Sett deg godt inn i fag du skulle ha hatt om du hadde blitt i Norge (se www.udir.no under læreplaner, finnes også på engelsk) og sammenlign med aktuelle fag på utvekslingsskole.
 • Ta ev. kontakt med en faglærer for mer detaljert informasjon om fag

Når du er i utlandet

 • For studiespesialiserende: Registrere fagønsker for Vg3 i januar/februar. Du får e-post med link til skjema fra pedagogisk service. Sjekk at skolen har din rette e-postadresse før du reiser.
 • Husk å søke deg inn til Vg3 innen fristen, ca 1. mars
 • Få med deg hjem dokumentasjon på hvilke fag du har hatt, timeomfang og karakterer, samt karakterskala.
 • Dokumentasjonen må være på engelsk. Ytterligere dokumentasjon om faginnhold kan bli etterspurt

Når du kommer hjem

Søk om godkjenning

 • Søknadsfrist: Så snart som mulig og senest innen 1. august.
 • Bruk søknadsskjemaet nedenfor, skoledokumentasjonen vedlegges
 • Godkjenning innebærer at eleven kan fortsette på neste nivå i Norge.
 • Det søkes om:
  - Godkjenning av enkeltfag som er bestått i Norge eller utlandet.
  - Godkjenning av hele opplæringsår fra utlandet.
 • For mer informasjon om godkjenning, se søknadsskjemaet

Skjema for søknad om godkjenning av opplæring i utlandet

Utdanningsdirektoratet - Godkjenning av videregående opplæring i utlandet

Den europeiske språkpermen

Den europeiske språkpermen benyttes som verktøy for skolens godkjenning av fremmedspråk, som norske elever har under utveksling i Vg2. Rammeverket er et internasjonalt samarbeidsprosjekt ledet av Europarådet inndelt i en skala med seks nivåer for vurdering av språkferdigheter. De felleseuropeiske ferdighetsnivåene gjør at man kan presentere sin språkkompetanse på en internasjonalt forståelig og sammenlignbar måte. Bruk skjema for egenvurdering før du reiser. Vis skjemaet til skolen du kommer til. Link til sjekklister.

Kontaktperson

Kontaktperson for Vg2 utland er Lill-Kristin Gundersen, leder av pedagogisk service.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?