Foresatte

Gå direkte til

Informasjon for foresatte som har elever ved Horten videregående skole.

Oversikt over basisgrupper 2019-2020

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes for å gjøre skolen bedre. Elevene finner all informasjon om undersøkelsen på itsLearning/ELEVINFO.

Se informasjonsbrev til foresatte

Fraværsgrense 

Videregående skoler har en fraværsordning med fraværsgrense. Dette betyr at det er en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn (såkalt udokumentert fravær).

Informasjon om fraværsgrensen fra Utdanngsdirektoratet.

Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Inntak Vg2 og Vg3

Inntaksforskriften for videregående opplæring angir vilkårene for inntak til Vg2 og Vg3.

Opplæringslova § 6-28 - vilkår for inntak til

  • Vg2 må søkeren ha bestått (karakterene 2 eller bedre) i alle de fag som er fastsatte i læreplanverket for utdanningsprogrammet på Vg1, også de fagene som ikke avsluttes i Vg1 og det ikke settes standpunktkarakter i.
  • Vg3 må søkeren ha bestått (karakteren 2 eller bedre) i alle de fag som er fastsatte i læreplanverket for programområdet Vg2 og utdanningsprogrammet Vg1, også de fagene det ikke settes standpunktkarakter i.

Elever som ikke fullfører og består sin opplæring og får karakterene 1 eller IV i enkelte fag, vil kunne risikere å ikke bli tatt inn som fulltidselev ved videre søk, fra Vg1 til Vg2 eller fra Vg2 til Vg3.  Hvis ikke alle fagene er bestått, kan elever søke seg inn som deltidselever eller søke om å bli behandlet individuelt. 

Skolen kan i enkelttilfeller vurdere om eleven har nok kompetanse til å kunne gå videre i opplæringsløpet.

Se inntaksforskriften

Lånekassen

Foresatte/verge skal signere avtalen om støtte til elever under 18 år. Elever over 18 år signerer avtalen selv.
Link til lånekassen

Samtykkeskjema

Horten videregående skole gir foresatte informasjon om fravær, karakterer, varsler og vesentlige forhold som gjelder selve skolesituasjonen. Når eleven fyller 18 år, endres samarbeidsformen. Informasjon fra skolen til foresatte kan fortsatt gis, men det krever samtykke fra eleven.


Link til samtykkeskjema

SkoleArena

Horten videregående skole bruker SkoleArena til å registrere elevens fravær, terminkarakterer og standpunktkarakterer. Fraværsoversikten viser i tillegg til fravær: merknader, varselbrev, registrerte fraværsmeldinger og felt for å legge inn en ny melding om framtidig fravær.

Som foresatt til elever under 18 år, kan du bruke SkoleArena med egen innlogging. Hvis eleven er over 18 år, må eleven først gi foresatte samtykke på samtykkeskjema.

Når foresatte er tilkoblet til SkoleArena, sendes varsler på e-post. Varslene skjer ved vurdering, elevresultat og dagens første fravær. Foresatte kan velge bort uønsket informasjon i Min profil når de er logget inn.

Hjelp og tilbakemeldinger
Pedagogisk service, Horten videregående skole, Liv-Toril Kvaløyseter, livtoril.kvaloyseter@vtfk.no

Innlogging

Registrering  som ny bruker (instruksjonsvideo øverst til høyre)

Veiledning for ny foresattbruker 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?