Elevtjenester

Elevtjenesten er til for å hjelpe elevene på mange ulike plan slik at de lettere skal komme gjennom sitt opplæringsløp på en god måte.

Elevtjenesten kan bistå med følgende:

  • Gi informasjon, rådgiving og veiledning i valg av yrke og utdanning.
  • Bistå med tilretteleggingsarbeid for elever med særskilte behov.
  • Veilede hvis du opplever vanskeligheter i livet som påvirker hverdagen og opplæringen din.
  • Finne rette hjelpeinstanser og formidler kontakt med disse.
  • Veilede i forhold til arbeid med godt lærings- og klassemiljø.

Elev- og lærlingombud

Hva kan Elev- og lærlingombud gjøre for deg?

Ombudet er der for å ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten. 

Ta kontakt med Geir Eidsvåg, 
Tlf: 481 79 742
E-post: geirei@vfk.no

Mer informasjon på nettsiden Elev- og lærlingombud