Eksamen

Gå direkte til

Horten videregående skolene har ansvar for eksamen for elever ved skolen. Formålet med eksamen er todelt. Kandidaten skal få anledning til å vise sin kompetanse i samsvar med læreplanen, og eksamenskarakteren skal gi informasjon om kandidatens individuelle kompetanse i faget, slik den ble uttrykt på eksamensdagen.

Ansvar for eksamen og kontaktperson

Utdanningdirektoratet

Utdanningsdirektoratet organiserer og gjennomfører sentralt gitt skriftlig eksamen.
Link til eksamenssider

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Fylkeskommunen har ansvar for videregående skoler, og Eksamenskontoret har ansvaret for privatister.
Link til eksamenssider

Skolen og kontaktperson

Skolen har det praktiske ansvar for gjennomføring av alle eleveksamener. Eksamensansvarlig og kontaktperson på Horten videregående skole er Liv-Toril Kvaløyseter
E-post: livtoril.kvaloyseter@vtfk.no
Besøksadresse: Strandpromenaden 33, 3183 Horten, kontor 2326
Mobil: 907 25 899 - Tlf. direkte: 33 07 90 10 - Sentralbord: 33 07 90 00

Trekkordning og hvilke fag?

Det er forskjellige regler for de enkelte utdanningsprogrammene og for Vg1, Vg2 og Vg3.
Link til Utdanningsdirektoratets regler om trekk ved eksamen 

Noen fag avsluttes alltid med eksamen for eksempel norsk hovedmål skriftlig, mens andre fag trekkes.
Det finnes flere former for eksamen: skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk. Noen eksamener lages lokalt av skolen/ fylkeskommunen, mens andre lages sentralt av Utdanningsdirektoratet. Læreplanen i de ulike fagene gir deg opplysning om dette. Link til læreplaner

Eksamensdatoer

Eksamen er lagt så sent som mulig i skoleåret for at du skal få mest mulig utbytte av undervisningen. De aller fleste eksamener foregår i slutten av mai og i begynnelsen av juni. Noen eksamener er også lagt til høsten, det vil si til slutten av november og begynnelsen av desember.

Datoer skriftlig eksamen

  • Eksamensdatoer ALLE sentralgitte eksamener for studieforberedende utdanningsprogram er fastsatt. Se "Datoer videregående".
  • Eksamensdatoer ALLE sentralgitte eksamener for yrkesforberedende utdanningsprogram.

Er du elev, og som skal opp til ny eller utsatt eksamen, får du brev fra skolen.

Er du privatist så følg med på privatistweb.no. Du får varsling på sms når du må logge deg inn og sjekke dato.

Muntlig eksamen

  • 48 timer før eksamen skal eleven få vite hvilket fag.
  • 24 timer før eksamen begynner forberedelsesdelen for elevene. Da skal eleven få utdelt tema/problemstilling og vurderingsveiledning. Læreren kan gi veiledning.
  • Eksamenstid er inntil 30 minutter.

Privatister får tema eller problemstilling og vurderingsveiledning 30 minutter før eksamen starter.

Privatisteksamen

Du må ta eksamen som privatist dersom du har karakter 1 i standpunkt eller til eksamen i fag, og ikke meldte deg opp ved første påfølgende eksamen som skolen tilbød deg, eller du har IV (ikke vurderingsgrunnlag) i fag. Eksamenskontoret har ansvaret for privatister. Link til eksamenssider.

All oppmelding skjer til privatistweb.no

Hjelpemidler til eksamen

I fag der PC er tillatt, må du ta med deg den PCen du leier av skolen. Hvis du har avsluttet leieforholdet, vil du få låne en eksamens-PC på eksamensdagen.

Du kan ta med hjelpemidler på papir. Alle digitale hjelpemidler må være lagret på maskinen før eksamen starter kl 09:00. USB-brikke er ikke tillatt brukt under eksamen. Brikken leveres inn før eksamen starter, og leveres tilbake når du forlater eksamenslokalet.

På tverrfaglig eksamen er alle hjelpemidler tillatt på forberedelsesdelen til eksamen. På forberedelsesdagen får du informasjon om hvilke hjelpemidler som er tillatt på selve eksamensdagen.

Nettbaserte hjelpemidler tillater alle hjelpemidler unntatt kommunikasjon og oversettelsesprogram. Link til eksamenssider  hvor du bl.a. kan lese om hvordan forskjellige eksamener foregår og hvilke nettbaserte hjelpemidler  som er tillatt.

Hvis du ønsker å øve deg på matematikkverktøyet TI-Nspire eller GeoGebra før eksamen, kan du få lagt inn prøvelisens på din egen PC. Lisensen er gyldig i 30 dager. Kontakt IKT-avdelingen ved Horten vgs om dette er aktuelt for deg. På eksamensdagen må du låne eksamens-PC.

Tilrettelegging eksamen

Søknadsfristen er 1. februar for våreksamen. Unntak for fristen hvis behovene har oppstått i etterkant. Vedtaket gjelder for hele utdanningsløpet så fremt det ikke fremgår av dokumentasjonen at behovet for tilrettelegging er tidsbegrenset. Søknader om tilrettelegging behandles av eksamensansvarlig ved skolen.

Privatister tar kontakt med eksamenskontoret.

Syk til eksamen

Hvis du er syk til eksamen, har du krav på ny og utsatt eksamen, jf. forskrift til Opplæringsloven §3-35. Du må da snarest  levere gyldig dokumentasjon for fraværet til skolen. Du blir da automatisk oppmeldt til neste eksamen. Vær oppmerksom på at det vil bli foretatt nytt eksamenstrekk i fag som ikke er obligatoriske.

Manglende oppmøte eksamen

Benytter du ikke muligheten til ny og utsatt eksamen ved første anledning, må du gå opp som privatist senere.

Sensur og klage

Fellessensur for skriftlig eksamen høsten 2019 er 3. januar.

Fellessensur for skriftlig eksamen våren 2020 er 18. og 19. juni.

I muntlig eksamen offentliggjøres karakteren etter hver kandidat.

Klage

Ordinær klagefrist for skriftlig karakter høsteksamen er 20. januar kl 23:59. Link til digitalt klagesjema.  For å klage trenger du elektronisk ID. (MinID, BankID, Bank ID på mobil, Buypass ID eller Commfides)

Du har rett til å klage på karakter gitt ved skriftlig eksamen. Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter. Den nye karakteren kan det ikke klages på.

Ved muntlig eksamen/praktisk eksamen kan du ikke klage på karakteren. Det er bare mulig å klage på formelle feil ved eksamen, feil som du mener har påvirket karakteren din. Får du medhold i klagen kan du gå opp til eksamen på nytt, eller velge å få karakter "Fritatt".

Mer informasjon på Eksamenskontorets websider.

Oppmelding og eksamenssted

Jf. § 3-27,3-33, 3-34, 3-35 i forskrift til Opplæringslova

  • Høsteksamen innen 15. september
  • Våreksamen innen 1. februar

Eksamen foregår normalt på Horten videregående skole. Du får beskjed om hvor og når du skal møte. Privatister får beskjed fra Eksamenskontoret.

Stryk

Hvis du stryker til eksamen (får karakteren 1), må du gå opp til ny eksamen for å bestå faget.

Hvis du har strøket i standpunkt i et fag som du ikke er blitt trukket ut i, må du gå opp til en særskilt eksamen for å bestå faget. Hvis du derimot har strøket i standpunkt i et fag, men består eksamen, har du bestått faget.

Ny eksamen

Du har fått karakteren 1 ved siste våreksamen på Horten videregående skole. Etter høsteksamen er du privatist.

Særskilt eksamen

Du har fått karakteren 1 i standpunktkarakter sist vår på Horten videregående skole. Etter høsteksamen er du privatist.

Oppmelding

Link til digitalt påmeldingsskjema. Gjelder Ny, Utsatt og Særskilt eksamen.

Privtisteksamen.

Flere spørsmål?

Hvis du ikke er fornøyd med eksamenskarakteren kan du gå opp til eksamen på nytt. Du må da melde deg opp som privatist. Den nye eksamenskarakteren erstatter både gammel standpunktkarakter og eksamenskarakter. Ta kontakt med skolen før du bestemmer deg for dette!

Flere spørsmål?  Vi vil hjelpe deg!

  • Spør kontaktlæreren og/eller faglæreren din.
  • Spør Pedagogisk støtte og utvikling, eller administrasjonen.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?