HO - Helse- og oppvekstfag

Gå direkte til

Utdanningsprogrammet for deg som liker å omgås, bryr deg om og kan ta hensyn til andre mennesker.

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er et utdanningsprogram der du kan få brukt mange sider av deg selv i samarbeid med brukerne og de ulike yrkesgruppene. Du bør være glad i å arbeide med mennesker i alle livssituasjoner.

Et formål med programfagene er å bevisstgjøre deg om dine egne holdninger og ferdigheter.
Programfagene inneholder mange aktuelle emner som du kan ha nytte av uansett hvilken utdannelse du måtte velge.

Variert undervisning

Det legges opp til temabasert undervisning og varierte undervisningsmetoder. Alt fra kateterundervisning til at du arbeider alene eller sammen med noen. Vi legger også vekt på elevmedvirkning i denne sammenhengen. Det vil si at du får komme med ideer til hvordan du ønsker at klassen skal arbeide med stoffet. Her kan du få bruke dine kreative og kunstneriske evner i måten du vil presentere arbeidsoppdraget ditt på.

I tillegg til dette vil du gjennom faget “Yrkesfaglig fordypning” være utplassert en dag i uken gjennom hele skoleåret. Du får selv velge arbeidsplass som for eksempel i barnehage, på SFO og omsorgsboliger. Her har du en unik mulighet til å prøve ut et yrke for å se om dette er noe du vil satse på videre.

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Dersom du synes det er spennende å lære om, og være sammen med barn og ungdom, er
barne- og ungdomsarbeiderfaget noe for deg.

Som barne- og ungdomsarbeider har du mange jobbmuligheter innenfor barnehage, skole, skolefritidsordningen, institusjoner og ungdomsklubber. I denne type arbeid kreves det at du lett kommer i kontakt med andre mennesker, har evne til å samarbeide og er ansvarsbevisst. På denne linjen lærer du blant annet om barn og unges utvikling, menneskers samhandling og kommunikasjon. Du får kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen for hvordan en omgås andre, noe som er viktig i alle typer relasjoner og arbeidsforhold.

Variert undervisning

I undervisningen legger vi stor vekt på variasjon og vi kombinerer vanlig klasseromsundervisning med en del praktiske øvelser. Lek, kreativitet, glede og humor er viktige stikkord hos oss. Vi har eget praksisrom med diverse materiell, leker og spill. Videre er vi aktive brukere av nærmiljøet til skolen. Turer til stranda og skogen er med på å gjøre skoledagene innholdsrike og varierte. I Yrkesfaglig fordypning legger vi vekt på arbeidspraksis innenfor aktuelle yrker for barne- og ungdomsarbeidere. Det er som regel praksis i barnehage, skole og skolefritidsordninger. I dette faget omsettes teori til praksis, og du får innblikk i arbeidslivets regler og rutiner.

Valgmuligheter etter VG1

Etter Vg1 Helse- og oppvekstfag har du følgende muligheter:

 

  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Helsefagarbeider
  • Tannhelsesekretær
  • Helsesekretær
  • Ambulansearbeider
  • Ortopeditekniker
  • Apotektekniker
  • Hudpleier
  • Fotterapeut

Yrkesfaglig studieretning kombinert med studiekompetanse

Når du er ferdig med vg2, og ikke ønsker å gå ut i lære, kan du velge påbygning til generell studiekompetanse. Det gir deg kombinasjonen av generell studiekompetanse og en god praktisk og teoretisk yrkeskompetanse. Har du studiekompetanse kan du søke på høyskoler og universitet.

Utstyr og utstyrskrav

Arbeidsmateriell HO, BU

Les mer om HO på vilbli.no

Les mer om Helse- og oppvekstfag på vilbli.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?