Studiespesialisering

Gå direkte til

Et utdanningsprogram for deg som vil fortsette på høgskole eller universitet. Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag.

Fellesfag og fordypning

Det første året starter du med bare fellesfag. Du får valget mellom fellesfaget matematikk 1P og 1T. Les mer om valg av matematikk her.

Det andre og tredje året velger du fordypning innen et av disse programområdene:

Realfag
 • Matematikk S og R
 • Kjemi
 • Fysikk
 • Biologi
 • Informasjonsteknologi
Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)
 • samfunnsfaglig engelsk
 • internasjonal engelsk
 • markedsføring og ledelse
 • rettslære
 • sosiologi
 • politikk og menneskerettigheter

Fordypning innenfor programområde

For å få fordypning i et programområde, må du velge minst to av programfagene innen det samme programområdet. Hvilke programfag vi tilbyr innenfor de ulike programområdene er listet under hvert programområde. 

Les mer om valg av programfag her.

Studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag.

Studieforberedende løp med medier og kommunikasjon

Du kan også velge studieforberedende løp med spesialisering i medier og kommunikasjon. Les mer her.

Fremmedspråk

Les mer om skolens tilbud av fremmedspråk her.

Les mer om ST på vilbli.no

Les mer om utdanningsprogrammet på vilbli.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?