Om oss

Holmestrand videregående skole er en skole med et bredt tilbud og et godt og oversiktlig innhold.

Holmestrand videregående skole er en liten skole i Vestfold fylkeskommunes målestokk, men med våre 5 programområder har vi stor bredde i vårt tilbud. Hver enkelt elev er viktig for oss og vi strekker oss langt for å møte den enkeltes elevs behov og ønsker om fagvalg.

Vi er stolte av å være en viktig opplæringsarena for ungdom og voksne i nærområdet!

Les mer om hvordan søke skoleplass her.

Har du noen spørsmål? Send en e-post til skolen.