Reglementer og skjemaer

Gå direkte til

Nyttige dokumenter ved skolestart

Informasjon om ordning med elev-pc for vg1-elever

Leieavtale gratis læremidler

Opplysningsskjema for elevregister

IKT-reglement for de videregående skolene i Vestfold

Skolereglement for de videregående skolene i Vestfold

Leieavtale PC (digitalt skjema)

Søknad om å bytte/slutte i fag (1ST, 2ST, 3ST)

Eget skjema for å søke om å bytte eller slutte i programfag, eller bytte til P-matte fra 1T eller programfagsmatte (S1/R1) finner du her. 

Søknad med elektronisk skjema

Elektronisk skjema brukes til å søke om:

 • Fritak/unntak
  • Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving
  • Fritak fra opplæring i kroppsøving
  • Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål
  • Fritak for opplæring i skole i 2.fremmedspråk
  • Fritak for tidligere beståtte fag
 • Søknad om å bli delkurselev
 • Klage på karakter ved skriftlig eksamen
 • Søknad om eksamen etter læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid
 • Tilrettelegging ved eksamen (elev/privatist) og fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve
 • Klage på vurdering 
 • Oppmelding til ny, utsatt og særskilt eksamen 
 • Søknad om studiedag 

Se VFKs samleside for elektroniske skjema her. 

Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak..

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Logg deg inn på søknadsskjemaet med din elektroniske ID.

Skjema for valg av programfag

Oppdaterte valgskjema for neste skoleår kommer snart for de ulike studieretningene under.

 • Valgskjema og info for VG1 Studiespesialiserende
 • Valgskjema og info for VG1 Medier og kommunikasjon (studieforberedende)
 • Valgskjema og info for VG2 Studiespesialiserende
 • Valgskjema og info for VG2 Medier og kommunikasjon (studieforberedende)

Andre dokumenter og skjemaer

Handlingsplan mot mobbing

Fraværshåndtering i videregående skole VTFK

Søknadsskjema, krav om at fravær ikke blir ført på vitnemålet

Prosedyre - klage på karakter

Prosedyre - klage fra elev på ansatt ved skolen

Rutine for udokumentert fravær i fag og søknadsskjema om utvidet fraværsgrense

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?