Elevtjenester

Gå direkte til

På Holmestrand vgs. har du mange støttespillere som kan hjelpe deg. Elevtjenesten har kontorer i underetasjen.

Rådgivning

Enkelte elever synes det kan være vanskelig på skolen. Da kan det være aktuelt å ta kontakt med en rådgiver.

Hvis du som elev har behov for hjelp eller kontakt med helse- eller sosialvesen, PPT eller Psykiatrisk ungdoms-team, vil rådgiver kunne formidle kontakt. PPT og psykiatrisk ungdomsteam har også kontor på skolen og er tilstede hver tirsdag. De kan også treffes pr tlf. for å gjøre en avtale.

Elever kan også henvende seg til rådgiver hvis de trenger noen å snakke med om personlige forhold.

Karriereveileder/rådgiver kan også hjelpe til med yrkesorientering og søknad om tilrettelegging av opplæring hvis noen trenger ekstra støtte/hjelp.

Kontaktinformasjon og ansvarsområder

Karin Haugo, leder elevtjenesten

Innsøking, tilrettelegging og behandling av søknader med vedlegg for elever som har behov for det, sosialpedagogiske forhold, samt avbrudd eller alternativ opplæring.

Tlf: 97970585 / 33 06 63 50

E-post: karinc@vfk.no  

 

Dag Frode Helgestad, sosialpedagogisk rådgiver

Sosialpedagogiske forhold, individuell oppfølging av elever.

Tlf: 40214170

E-post: Dagfrodeh@vfk.no

 

Astri Yksnøy, PPT

Ansvar for elever tilknyttet PPT

Tlf: 33 34 40 54/988 57 153

E-post: astriy@vfk.no

 Janne Finsveen, karriereveileder

E-post: jannef1@vfk.no

Nina Aas Johannessen, skolehelsetjenesten / helsesøster

Åpen dør for alle elever hver tirsdag og torsdag fra 08.00-15.00

Avtaler utover dette tidsrom avtales ellers på e-post: NinaAas.Johannessen@holmestrand.kommune.no

Tlf: 94 13 54 62 

Marit Edland, PUT-rus

Psykiatrisk ungdomsteam - rusavdeling  

Tlf: 976 91 036

Frank Jacobsen, Oppfølgingstjenesten

E-post: frankj@vfk.no

Tlf: 97571330

Oppfølgingstjenesten

Helsesøster

Skolehelsetjenesten er på Holmestrand vgs (rom i underetasjen):

Hver tirsdag, onsdag og torsdag fra 0800 – 15.00.

Åpen dør for alle elever, avtaler utenfor dette tidsrom avtales evt. på Epost: Nina Aas Johannessen Nina.Aas.Johannessen@holmestrand.kommune.no

Telefon: 94135462

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen for ungdom i Holmestrand er et gratistilbud til ungdom mellom 13 og 20 år. Her treffer du helsesøstre og lege. Helsestasjonen er åpen hver tirsdag fra kl. 1600 - 1830, men stengt i skolens ferier. Møt opp og vent på tur.

Sted: Langgata 45, 3080 Holmestrand. Sentralbord: 33064300

Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten (OT) gir et tilbud til ungdom som ikke er i videregående skole eller annen opplæring.

Les mer om OT på Vestfold Fylkeskommunes hjemmesider

Psykiatrisk ungdomsteam/Ruspoliklinikk

Marit Edland , Psykiatrisk ungdomsteam/ Ruspoliklinikk

Sliter du med rus eller en psykisk lidelse? Eller har du kanskje familiemedlemmer, venner eller bekjente som har problemer relatert til rus eller psykisk lidelser?

Ta kontakt med Marit Edland. Hun er på skolen tirsdager fra kl. 08.30 - 15.00, og er også å treffe på tlf. 976 91 036.

PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe ungdom med å gjennomføre videregående opplæring. PPT har samtaler med ungdom som sliter med sin opplæring. PPT utreder vansker og vurderer behov for tilrettelegging/spesialundervisning og videre hjelp.

Hvem kan få hjelp av PPT?

Ungdom og voksne med rett til videregående opplæring (elever, ungdom i OT og lærlinger).

Hvordan får du kontakt?

Du og dine foresatte kan ta direkte kontakt.Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/ tillatelse fra foresatte. Du kan ta kontakt med lærer, rådgiver på skolen eller veileder i bedrift. De hjelper deg med å kontakte oss.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?