Kurs- og kompetansesenter

Gå direkte til

Høyspenningskurs for skipselektrikere, elektroautomasjonsteknikere, ingeniører og maskinoffiserer
For tiden arrangeres det ikke kurs ved skolens Kurs- og kompetansesenter.