Elektrofag (EL)

Gå direkte til

Elektrofag vil gi deg kunnskaper om elektriske, elektroniske og automatiserte systemer. Den teknologiske utviklingen i elektrofagene går raskt og krever systemforståelse, innsikt og evne til nytenking. Opplæringen skal utvikle evnen til å se sammenheng fra idè til ferdig produkt. Opplæringen skal også fremme analyse-, system- og sikkerhetsforståelse. Etter to år på skole følger 2 eller 2,5 år som lærling i bedrift. Dette gir et godt grunnlag både i arbeidsliv og for videre utdanning.

Med elektrofag kan du for eksempel bli elektriker, energimontør, heismontør, flymekaniker, produksjonselektriker, skipselektriker, og kulde- og varmepumpemontør.

Se mer info på vilbli.no

Færder har følgende tilbud med søkekoder (søk i VIGO her):

VG1: Elektrofag (ELELE1)

Vg2: Elenergi (ELELE2)

Vg2: Data og elektronikk (ELDEL2)

Vg3: Maritim elektrikerfaget (ELMEL3)