Design og håndverk (DH)

Gå direkte til

Dersom du er skapende og liker å jobbe med hendene, kan denne utdanningen være valget for deg. Med design og håndverk åpner du dører inn til mange spennende yrker.

Her vil du få utviklet dine kreative evner og estetiske sans. En stor del av opplæringen består i å arbeide praktisk med ulike materialer, redskaper og teknikker. Her må man like å jobbe selvstendig, men også sammen med andre.

Utdanningen vil gi deg stor faglig bredde – både håndverksmessig og kulturhistorisk. Fordypningsprosjekter er en mulighet til å bli kjent med ulike yrker og fordype deg i det du synes er mest interessant. Det kan skje gjennom å være utplassert i en bedrift, opprette en egen elevbedrift eller velge et fordypningsområde.

Når du er ferdig med utdanningen, er mulighetene mange. I løpet av skoletiden vil du nok ha funnet ut hvilken retning du har lyst til å gå, basert på dine egne interesser og ferdigheter.

Se mer info på vilbli.no

Færder har følgende tilbud med søkekoder (søk i VIGO her):