Praktisk informasjon

Gå direkte til

Som ny elev er det flere dokumenter du bør lese, underskrive og levere til skolen.

Skjemaer 
 Elektroniske søknadsskjemaer

Her finner du siden for elektroniske skjemaer.

Skolebevis

Når du begynner på Færder videregående skole får du et skolebevis med bilde. Elevkortet bruker du når du skal: hente lærebøkene dine

 • låne bøker, filmer o.l. på skolens læringssenter
 • kopiere eller skrive ut
 • handle i skolens kantine

I tillegg gir det deg studentrabatt på tog og noen arrangementer.

Når du begynner på et nytt skoleår, må du hente et nytt årsmerke (såkalt oblat) i resepsjonen. Årsmerket vil gjøre ditt tidligere elevkort gjeldende for det kommende skoleåret. Merk deg at:

 • du ikke trenger nytt årsmerke for å låne skolebøker eller pc ved skolestart.
 • årsmerket må være riktig for at du skal få studentrabatt på tog o.l.

Elevkortet er gyldig i inneværende skoleår og frem til 30. september.

Hvordan får jeg elevkort?

 • Nye elever ved skolen blir fotografert ved skolestart og får elevkortet utdelt noen dager etter fotografering.
 • Begynner du hos oss etter vanlig skolestart så henvend deg i resepsjonen. De tar bilde og bestiller elevkort til deg hos Ariel Foto.

Dersom du har mistet eller fått ødelagt elevkortet ditt så henvend deg i resepsjonen så vil de bestille et nytt kort hos Ariel.

Foresattes tilgang til Skole-arena

Foresatte til skolens elever kan få tilgang til SkoleArena.

I SkoleArena fører lærerne karakterer, fravær og anmerkninger. Som foresatt har du mulighet til å følge med på dette. Logg deg inn her: foresatteinnlogging til Skolearena. Du får da opp bildet nedenfor. Klikk på "Ny foresattbruker".

 

Etter at du har registrert deg, vil det bli sendt en henvendelse til elevens kontaktlærer. Kontaklæreren gir foresatte tilgang til SkoleArena, og når det er gitt, vil du som foresatt få praktisk informasjon om ordningen på e-post.

Se mer informasjon bruksanvisning for foresatte.

IKT-standard for elever

IKT-standarden under forteller elevene hva de skal forvente av skolen når det kommer til digital kompetanse. Klikk på et punkt for å lese mer om hva det innebærer og få digitale ressurser til hvordan dette kan gjøres i klasserommet. På flere av punktene vil det også være refleksjonsspørsmål man kan stille som utgangspunkt for en gruppediskusjon.

Du får grunnleggende opplæring i digitale verktøy og tjenester

 • Hvordan du bruker og vedlikeholder det digitale utstyret ditt, tekstbehandling, presentasjonsverktøy,   regneark, notatverktøy og digitale tankekart, ordbøker og oversettelsestjenester.
 • Hvordan du organiserer dokumenter og filer på en smart måte.
 • Hvordan du søker etter og finner informasjon.

Du vil oppleve at planer, dokumentasjon av læringsprosesser og vurdering er tilgjengelig digitalt

Årsplaner, arbeidsplaner, læreplanmål og vurderingskriterier for alle fag. Tilbakemeldinger fra lærerne som hjelper deg til å forstå hvordan du kan forbedre deg. Oversikt over karakterer, fravær og anmerkninger.

Du vil oppleve at digitale ressurser og tjenester brukes i fagene

Digitale ressurser som dekker kompetansemålene i hvert enkelt fag, og som er tilgjengelige på eksamen. Ressurser fra NDLA. Verktøy som er utviklet spesielt for enkeltfag, for eksempel matematikkverktøy, tegneprogram og simulatorer. Verktøy som kan brukes til å skape og til å dokumentere kunnskap og ferdigheter, for eksempel foto, film og lyd. Spill og quiz-verktøy. Sosiale medier.

Du får muligheten til å lære mer ved å samhandle med digitale verktøy

Verktøy som gjør det mulig å samskrive, skape og dele.Verktøy som gjør det mulig å samhandle uten å være fysisk til stede, for eksempel Skype.

Du vil oppleve at digitale verktøy brukes for å tilpasse opplæringen

Programvare og verktøy som hjelper deg som har lese- og skrivevansker eller spesielle behov. Dette kan være programvare med utvidet stavekontroll og talesyntese, for eksempel Textpilot

Du vil få utviklet den digitale dømmekraften din ved at du jobber med Personvern og Nettvett

 • Å bruke, vurdere og vise til kilde.
 • Å bli bevisst på hvordan du lærer, og hvilke muligheter teknologien gir.
 • Å delta i og utvikle nettverk som gjør at du lærer mer.
 • Å utvikle en positiv digital profil ved å bli bevisst på hvordan du fremstår på nettet.
Fraværsgrense

Fra høsten 2016 er det innført ny fraværsgrense for elever i videregående skole.

Den 23.06.16 fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det i skoleåret 2016/17 vil være en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn (såkalt udokumentert fravær). Hvis de overstiger denne grensen, vil de ikke få karakter i faget. Hensikten med å innføre fraværsgrense er å motivere elevene til jevn innsats og å forhindre skulk.

Det er svært viktig at både elever og foresatte kjenner til den nye fraværsordningen. Dersom noe er uklart, må dere henvende dere til kontaktlærer eller få oppklaring på første foreldremøte.

Den nyeste fraværsordningen er gjeldende fra Høsten 2019 og du kan lese den her.

Kantine

Skolens kantine holder åpent alle hverdager fra klokka kl. 07.00 til kl. 13.45. Her kan du få kjøpt mat, drikke og mer til.

Du kan betale med kontanter, bankkort, skolebevis og VIPPS. Det må være satt inn penger på skolebeviset hvis det skal brukes som betalingskort i kantina. Du kan fylle penger på skolebeviset med bankkortet ditt i resepsjonen.

Kantina serverer havregrøt fra kl. 07.00 og du kan få kjøpt frokost (rundstykker og pålegg) fram til kl. 10.00.

Lovverk, regler og planer

Lov, forskrift, regler og planer. Det er det som rammer inn skolens virksomhet og gir elevene både rettigheter og plikter.

Opplæringsloven handler om hvilke rettigheter og plikter som knytter seg til opplæring og skolegang i Norge. Utfyllende regler er gitt som forskrift til loven. Her er Opplæringsloven.

Læreplanverk, lov og forskrift er formelle rammer rundt skolens virksomhet. Det avklarer hva opplæringen skal inneholde, og hvordan den skal foregå.

Les om læreplaner for fag, generell del av læreplanen og prinsipper for opplæringen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Ordensreglementet er vedtatt av fylkestinget og gjelder ved alle offentlige, videregående skolene i Vestfold. Klikk deg til Ordensreglementet.

Se også skolens husregler.

Beredskapsplanen er oversikt over planene i forskjellige krisesituasjoner. Den gjenomgåes med elever ved starten av skoleåret. Du finner planen her.

Parkering

Det er flere parkeringsmuligheter for sykkel, moped og bil for elever ved Færder videregående skole.

Det er moped- og sykkelparkering to steder:

 • innenfor støyskjermen på skolens eiendom
 • ved TP-lageret mot bedriften Parker Scanrope.

Det er bilparkering flere steder:

 • skolen har parkeringsplass på motsatt side av veien med innkjøring fra Solveien. Her kan alle parkere.
 • det er fem plasser for forflytningshemmede ved TP-lageret
 • det er fire plasser for el-biler og ti plasser for gjester på skolens parkeringsplass ved idrettshallen.
Forsikring

Vestfold fylkeskommune har ulykkesforsikring for elever i videregående skole.

Forsikringen gjelder

 • i undervisningstiden
 • i friminuttene
 • på ekskursjoner
 • på reiser og annet i skolens regi
 • på direkte reise til og fra skole/undervisningssted

Den ordinære elevforsikringen omfatter også elever som skolen har utplassert i næringslivet. Forsikringen gjelder under opphold på utplasseringssted og på direkte vei til og fra stedet.

For elever som skolen har utplassert i virksomhet/bedrift som en del av opplæringen, skal bedriften også sørge for ulykkesforsikring etter lov om yrkesskadeforsikring.

Les mer om  forsikring av elever her

Prosedyre for vikarbruk ved lærerfravær

Slik gjør vi det når det er lærerfravær ved Færder videregående skole:

Prosedyre for vikarbruk ved lærerfravær

Klager

Følgende dokumenter brukes for å klage på karakterer