Elevorganisasjon

Gå direkte til

Det er aktive og engasjerte elever ved Færder videregående skole. Noen av dem engasjerer seg i elevråd, elevrådsstyre, russestyre og skolemiljøutvalg, for å nevne noe.
Elevrådet blir valgt av elever for elever. Det er sammensatt av representanter fra klassene ved skolen.
Elevrådet skal sikre at elevenes rettigheter blir ivaretatt. Det skal i tillegg være med på å skape sosialt fellesskap og utvikle gode arbeids- og læringsmiljøer.
Ved skolestart hvert år blir det valgt én elevrådsrepresentant og ett varamedlem fra hver klasse, og dette er elevrådet. Elevrådet velger i sin tur et elevrådsstyre.