Læringssenteret

Gå direkte til

Du kan få hjelp til å søke på nettet, finne informasjon til oppgaver og prosjekter, skrive litteraturliste og få råd og tips til fordypningsoppgave i norsk. Læringssenteret ligger i tredje etasje sammen med IKT.

 

Åpningstider

Skolens Læringssenter er tilgjengelig i skolens åpningstid.

Lånefrister

Standard lånefrist på bøker er 4 uker.

Lånefrist på gratis læremidler er hele skoleåret.

Purring og erstatning

Dersom ikke lånefristen overholdes, vil purring bli sendt pr. post eller SMS
Første gangs purring (kun purring)
Andre gangs purring (med varsel om regning)
Tredje gangs purring (med regning)

Purringene inngår i Vestfold fylkeskommunes purrings- og varslingsrutiner. Dersom bøker/materiell ikke leveres eller regning ikke betales innen fristen, vil det bli sendt ut inkassokrav.

Elevene er ansvarlig for det de låner både i skolens bibliotek og for fjernlån. Tapt eller ødelagt materiell må erstattes etter gjeldende satser.

Bibliotekstjenester og søk i katalogen

Vi hjelper deg med blant annet:

 • å finne en bok å lese
 • fjernlåne bøker fra andre bibliotek
 • bokprat i klasser (presentasjon av bøker)
 • å finne litteratur og fakta til prosjekter og oppgaver
 • kurs i kildekritikk, og bruk av kilder
 • kurs i søketeknikk og søk i ulike baser
 • omvisning og opplæring i bruk av biblioteket

 Du kan søke i samlingen til læringssenteret her.

Gratis læremidler

Alle elever i videregående opplæring har krav på gratis læremidler.

Gratis læremidler

Bibliotektjenesten er ansvarlig for å håndtere ordningen med utlån av gratis læremidler. Vi ordner med bestilling, klargjøring og inn- og utlevering av bøker. Skolen har eget lager for gratis læremidler.

Har du spørsmål om gratis læremidler, kontakt skolen på ferder.vgs@vtfk.no.
Se Avtale om gratis utlån av læremidler. Avtalen skal underskrives.

Informasjon om regjeringens satsing på gratis læremidler

Alle elever i videregående skole har krav på gratis læremidler etter gitte regler.

Skolene i Vestfold låner ut læremidler til elevene. Denne ordningen innebærer at eleven/foresatte må kvittere for mottatt bokpakke. Dersom eleven ikke leverer bøkene tilbake til skolen, vil eleven få tilsendt en faktura på det aktuelle beløpet. Hvis fakturaen ikke blir betalt, vil kravet gå til inkasso.

Konsekvenser av å ikke levere gratis hjelpemidler på rett sted til rett tid

 • Det fremgår av kontrakten som elever/foresatte skriver under før gratis læremidler blir lånt ut ved skolestart, at siste frist for innlevering av lærebøker er siste skoledag.
 • Du må betale for bøkene (bøkenes utsalgspris + adm. omkostninger på 50 kroner).
 • Dersom faktura ikke betales i tide, vil du motta et inkassovarsel med betalingskrav fra  Vestfold fylkeskommune.
 • Betaler du ikke innen fristen, går kravet videre til inkasso. Det vil gi ekstra omkostninger (inkassogebyr).
 • Et inkassokrav forsvinner ikke, og kravet/beløpet fortsetter å øke for hver purring som sendes.
 • Betales ikke inkassokravet, vil du få en betalingsanmerkning. Det kan blant annet føre til at du får problemer med å få lån i bank i fremtiden.
 • Husk at rett sted for innlevering av bøker er det som oppgis i plan for innlevering.
 • Om du ikke levere bøker i henhold til plan for innlevering, risikere du at bøkene ikke blir registrert innlevert, og du vil få tilsendt faktura for ikke innleverte bøker.
 • Du er selv ansvarlig for at skolen til enhver tid har oppdaterte opplysninger om din adresse, slik at eventuelle faktura kommer frem til rett sted.
 • Mottar du faktura på bøker du mener å ha levert, ta straks kontakt med skolen/bibliotekaren. Hvis du ikke gir beskjed og fakturaen ikke betales, vil den gå videre til inkasso.
 • Elever som slutter i løpet av skoleåret, skal straks levere bøkene til biblioteket eller kontoret på sin avdeling.

 

Kontakt bibliotekarene

Vi er to bibliotekarer.

Tone Baardsen, bibliotekar.

E-post: toneb(a)vfk.no

 

Lasse Landberg, bibliotekar og ansvarlig for gratis læremidler.

E-post: lasse.landberg@vtfk.no