Søk om lån i Lånekassen

Gå direkte til

Når du har fått tildelt skoleplass så kan du søke om stipend og lån i Lånekassen.

Frist for å søke for våren er 15. mars.