Informasjon til elever

Gå direkte til

Det er nå innført en trafikklysmodell for smittevern som skolen skal følge og pr. nå er vi å definere som gult nivå:
  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i klasserom eller faste samarbeidspartnere/- grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger

 

Plan for de siste ukene for den enkelte elev og klasse blir gitt av kontaktlærer.