Informasjon vedr. klage på standpunktkarakter

Gå direkte til

Informasjon om klage på standpunkt finnes på fylkeskommunens nettsider under Regler og rettigheter: https://www.vtfk.no/reglerogrettigheter

En elev som vil klage på standpunktkarakteren, skal bruke digitalt skjema: Klage - vurdering/manglende vurdering

 

Det er viktig at alle elever får denne informasjonen. Kun denne fremgangsmåten for levering av klage på standpunktkarakter skal benyttes.
Standpunktkarakterene skal offentliggjøres 12. juni og klagefristen er 10 dager.