Samhandling ved regional plan og planbestemmelser

Gå direkte til

Samhandlingen skal følge bestemmelsene i loven, jf. kap. 3 og 5.

Prosessbeskrivelsene nedenfor omfatter forslag til supplerende møter når en eller flere av partene anmoder om dette. Disse er ikke obligatoriske og bør oppfattes som gode kjøreregler, og bygger på lang erfaring fra samhandling mellom Vestfoldkommunene og regionale etater. Generelt vil god samhandling tidlig i planprosessene være mest effektivt for å unngå konflikter. Ikke lovfestete deler av prosessen er markert med blå skrift.

Klikk her for å laste ned flytskjemaet (PDF, 50kb).

Vedtatte og igangsatte regionale planer

Planprosess ved regional planlegging

Fylkeskommunen er planmyndighet for regional plan. 

Her finner du en oversikt over vedtatte planer og strategier.