Høringsfrister

Gå direkte til

  • Høringsfristen løper fra det tidspunkt saken mottas hos høringsinstansen
  • Det må tas hensyn til ferietid ved fastsettelse av frister:
    • Sommerferie: +3 uker
    • Påske- og juleferie: +1 uke
  • Den høringsinstans som har behov for forlenget frist til uttalelse ber om dette i hvert enkelt tilfelle
  • I høringssaker der det kreves politisk behandling i kommuner og fylkeskommune eller avklaringer i forhold til sentrale kulturminnemyndigheter, kan det være behov for forlenget høringsfrist
  • De i prosessmalene nevnte tidsfrister er satt for å tilstrebe realisme i forhold til reelt behov for saksbehandlingstid