Plannettverk i Vestfold

Gå direkte til

Plannettverk i Vestfold er en arena for deling av planfaglige erfaringer og kunnskap. Plannettverket skal bidra til økt samhandling og oppdatering innen planlegging, saksbehandling, og utvikling.

Målgruppe

Alle som er involvert i kommunalt eller regionalt planarbeid og byggesaker. Saksbehandling, forslagstillere, arealplanleggere, kommuneutviklere, folkehelsekoordinatorer, ledere m.fl.

Primært skal nettverket være for administrasjonen, men enkelte ganger kan det være aktuelt å invitere andre aktører.

Møtene arrangeres i kommunene primært, men også andre arenaer er aktuelle.

Ambisjonen er fire møter i året og et studiebesøk hvert 2. år.

Redaksjon

Alexander Karlsson, Rådgiver, Representant for Fylkesmannen

Anne-Therese Anvik, Larvik kommune, Kommunerepresentant

Emilie Lassen Bue, Tønsberg kommune, Kommunerepresentant

Hans-Petter Abrahamsen, Tjøme kommune, Kommunerepresentant

Linda Lomeland, Plansjef VFK, Ansvarlig

Hilde Hanson, Programansvarlig og koordinator, Fylkeskommunen

Presentasjoner

Presentasjoner fra netttverksmøtet 3. desember 2015

Guro Andersen, DSB og Klimatilpasning

Mette Gundersen, Skien 2020 handlingsprogram

Ole B. Alexandersen, Orlogsbriggen


Anita Pettersen, Husbanken som medspiller


Per Olaf Skogshagen, Boligsosial planlegging

Hilde Hanson, Plannettverk Vestfold, program

Innspill og kontakt

For innspill til nettverket og forespørsel om å stå på e-postlisten til Plannettverk i Vestfold, kontakt Hilde Hanson.

Kontakt

Hilde Hanson

Rådgiver planseksjonen i Vestfold fylkeskommune

Send e-post

Tlf: 99 69 20 58