Lytt til tekst
SØK MENY

Personvernerklæring for våre tjenester (under arbeid)

Her kommer personvernerklæring som forteller hvordan Vestfold fylkeskommune samler inn og bruker personopplysninger til bruk for tjenestetilbudet
Tannhelsesektoren

Tannhelsektoren i Vestfold fylkeskommune behandler dine person- og helseopplysninger i et elektroniske pasientjournalsystem. Opplysningene behandles etter de krav som lover og forskrifter setter og blir lagret i en ekstra sikret sone beskyttet av doble brannmurer, helt skjermet for tilgang utenfra (internett). 

Det er kun tannhelsepersonellet som arbeider på den klinikken der du blir behandlet, som har tilgang til dine opplysninger.

Les personvernerklæringen for tannhelsesektoren

Eiendomsseksjonen

Personopplysninger knyttet til lønns- og arbeidsvilkår
I forbindelse med bygge og anleggsprosjekter er Vestfold fylkeskommune som byggherre pålagt å bidra til å sikre etterlevelse av lønns og arbeidsvilkår jf. Allmenngjøringsloven og forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett FOR-2008-02-22-166.

Vi kan komme til å innhente informasjon om lønns- og arbeidsvilkår for leverandører og deres ansatte samt underleverandører. Dersom vi får mistanke om kriminelle handlinger, kan vi overføre personopplysninger til andre relevante myndigheter.

Opplysningene kan bli overført til andre virksomheter (eksterne rådgivere) som bistår Vestfold fylkeskommune i denne typen saker. Kun relevante opplysninger for den spesifikke saken blir overført.

Opplysningene, dersom de er arkivverdige, vil oppbevares iht. gjeldende arkivlovgivning.

Personopplysninger knyttet til innkjøp av rådgivning, varer, bygg og anlegg
Ved innkjøp av rådgivertjenester, varer og bygg/anlegg gjennomfører Vestfold fylkeskommune konkurranser blant levererandører jf. Lov om offentlige anskaffelser.

I den forbindelse kan vi innhente CV-er for tilbudt personell med personopplysninger som navn, alder, utdanning, ansettelsesforhold, sivil status etc.

Opplysningene kan bli overført til andre virksomheter (eksterne rådgivere) som bistår Vestfold fylkeskommune i denne typen saker. Kun relevante opplysninger for den spesifikke saken blir overført.

Opplysningene, dersom de er arkivverdige, vil oppbevares iht. gjeldende arkivlovgivning.