Hva er Østersdugnaden

Østersdugnaden er et flerårig prosjekt, og er ett av flere tiltak som er rettet mot stillehavsøsters i fylket. Prosjektet har som mål å fjerne stillehavsøsters fra strender, friluftslivsområder, verneområder og naturområder i Vestfold.

Bakgrunnen for tiltaket er at artens svært skarpe skallstruktur gjør det problematisk for badende. Stillehavsøsters kan i tillegg gjøre stor skade på naturen ved at den fortrenger andre arter som lever her.

Vestfold fylkeskommune har rollen som prosjektleder, som sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er ansvarlige for prosjektet. Det er også i 2019 inngått en samarbeidsavtale med Oslofjordens friluftsråd (OF). OF skal bistå prosjektet med planlegging av og gjennomføring av ryddedugnader, og blir en stor del av prosjektets feltapparat.

Kommunene i Vestfold vil bistå prosjektet ved behov, og flere aktører og organisasjoner vil bistå i gjennomføringen av dugnader i 2019.