Om Østersdugnaden

Stillehavsøsters er en uønsket og fremmed art som har hatt en eksplosiv vekst i Vestfold. For å begrense artens vekst, har Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, sammen med Oslofjorden friluftsråd, etablert “Østersdugnaden” - en folkedugnad hvor alle som vil kan bidra til å fjerne stillehavsøsters fra Vestfoldkysten.

 Dette er en utvidelse av «aksjonsuken» fra 2018, og blir et prosjekt av fast varighet med mål om å redusere spredningen av denne fremmede arten langs kysten vår. Gjennom Østersdugnaden skal vi spre informasjon til innbyggerne om sikker plukking og håndtering av stillehavsøsters, og formidle kunnskap om matsikkerhet.

På nettsiden kan publikum finne informasjon om ulike aspekter ved stillehavsøsters, enten det gjelder metoder og utstyr for plukking, håndtering av plukkede skjell eller matsikkerhet. Via en kartfunksjon kan alle enkelt registrere det de plukker og melde inn behov for henting av plukkede skjell.

Facebook-siden vil vi dele aktuelt innhold som artikler og invitasjoner til dugnader.

Prosjektet er initert av et samlet fylkesting i Vestfold, og gjennomføres i partnerskap mellom Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Oslofjordens Friluftsråd er samarbeidspartner.  

 

 

 

Kontakter

Kristian Ingdal

Prosjektleder Østersdugnaden

Send e-post

Tlf:  92 43 08 27