Koordinerte dugnader

Foto: Marita Nilsen
På strender og badeområder med stor bruk og mye stillehavsøsters er det aktuelt å organisere koordinerte dugnader i samarbeid med eksempelvis lag og foreninger.

Vet du om et slikt område, og vil bidra, ta kontakt med Østersdugnaden i forkant av plukkingen.

Østersdugnaden kan være behjelpelig med opplæring/veiledning, utlån av utstyr og bortkjøring av plukket stillehavsøsters.