Koordinerte dugnader

Foto: Marita Nilsen/Vestfold fylkeskommune
På strender og badeområder med stor bruk og mye stillehavsøsters er det aktuelt å organisere koordinerte dugnader i samarbeid med eksempelvis lag og foreninger.

Vet du om et slikt område, og vil bidra, ta kontakt med Østersdugnaden i forkant av plukkingen.

Østersdugnaden kan være behjelpelig med opplæring/veiledning, utlån av utstyr og bortkjøring av plukket stillehavsøsters

Det er våren 2019 foretatt en kartlegging av stillehavsøsters på ca- 150 strender og badeområder i Vestfold, og Østersdugnaden vil her organisere dugnader hvis kartleggingen viste behov for rydding. Her vil vi kontakte aktuelle dugnadsgjenger og frivillige, samt bistå med opplæring, utlån av utstyr og borttransport av plukkede skjell. Mange av disse strendene vil bli fulgt opp tett i årene som kommer, for å se på effekten av plukkingen.