Åpne dugnader

Foto: Frank Tindvik
Østersdugnaden vil med jevne mellomrom arrangere åpne plukkedugnader hvor vil håper flest mulig vil delta.

Dette er dugander som er åpne for hvem som helst å delta på, uten noen form for påmelding. Har du lyst til å bidra, er det bare å dukke opp!

Vil vil invitere til disse dugnadene på Facebook-siden til Østersdugnaden, og under fanen "Aktiviteter" her på nettsiden.