Kurs og opplæring

Gå direkte til

Har din dugnadsgjeng behov eller ønske om veiledning mtp plukking og fjerning av stillehavsøsters, så ta kontakt med prosjektet.