Stillehavsøsters – fra problem til næringsmulighet

Gå direkte til

Stillehavsøstersen sprer seg raskt og kan danne tette bestander, som får betydelig påvirkning på økosystemene. I tillegg kan den få negativ effekt på bruk av strandsonen, da den på grunn av rask vekst utvikler svært..