Fagdag på Ilene om Stillehavsøsters

Gå direkte til

Vedtak i fylkesutvalget sak 70/17 setter fokus på stillehavsøsters i forhold til friluftslivet, reiselivet, folkehelse og Vestfolds image som et badefylke med kyst, sol og svaberg satt opp mot risiko for sår og kuttskader.