Lytt til tekst
SØK MENY

Verdiskaping

Gå direkte til

Vi ønsker å bidra til at Vestfold er en god og fremoverlent region også i fremtiden. Rollen som tilrettelegger for næringsutvikling og verdiskaping er en viktig oppgave for fylkeskommunen. Vi tar initiativ og mobiliserer ulike samfunnsaktører til å dra sammen mot felles mål.

Partnerskapet Verdiskaping Vestfold

For å fremme en ønsket samfunnsutvikling i Vestfold er det avgjørende at ulike sektorer og samfunnsaktører samarbeider og utvikler felles strategier. I partnerskapet Verdiskaping Vestfold (VSV) er disse aktørene representert: LO Vestfold, NHO Vestfold og Telemark, KS Vestfold (kommunene), Fylkesmannen i Vestfold, NAV, Universitetet i Sørøst-Norge, Innovasjon Norge, Norsk forskningsråd og Vestfold fylkeskommune. VSV forvalter fylkets frie regionale utviklingsmidler på vegne av fylkestinget, og styringsgruppen ledes av fylkesordføreren.Vestfold fylkeskommune er sekretariat for styringsgruppa.

Mer om Verdiskaping Vestfold

Verdiskapingsinitiativet

En koordinert, felles innsats skal bidra til at Vestfold vinner frem i konkurransen om bedrifter og arbeidsplasser med høy verdiskaping. Verdiskapingsinitiativet er derfor et viktig tiltak i regional plan for verdiskaping og innovasjon. Verdiskapingen i Vestfold er for lav og utfordringer knyttet til lavere aktivitet innen olje- og gassektoren rammer også arbeidsplasser. Samtidig vil klimaendringer kreve en omstilling mot fornybar energi og en grønnere økonomi, og påvirke forutsetningene for verdiskaping.

Verdiskapningsinitiativet er et felles prosjekt og spleiselag mellom kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune. Satsingen ledes av Olav Falk-Pedersen.

Prosjekt Vekstetablerere

Prosjekt Vekstetablerere er del av handlingsplanen for regional plan for verdiskaping og innovasjon. Prosjektet finansieres av fylkeskommunen og skal bidra til å øke verdiskapingen i næringslivet i Vestfold.

Mer om prosjekt Vekstetablerere

Prosjekt Flere Unge i fast arbeid

Partnerskapet Verdiskaping Vestfold har inngått en forpliktende samarbeidsavtale som skal bidra til at flere unge får mer erfaring i arbeidslivet. Bakgrunnen for samarbeidsavtalen er at det er flere unge arbeidsledige og unge uføretrygdede i Vestfold enn i mange andre fylker. Nesten 10 % av de unge i fylket vårt er verken i jobb eller under utdanning. Det vekker bekymring at stadig flere unge på terskelen til voksenlivet står delvis eller helt utenfor arbeidsmarkedet. 

Verdiskaping Vestfold forplikter seg gjennom avtalen til å arbeide aktivt sammen for å bidra til å løse de utfordringene for unge på arbeidsmarkedet i Vestfold. I fellesskap ønsker initiativet å planlegge og gjennomføre konkrete tiltak. Det ansettes en prosjektleder for tre år fra 2018.

Mer om prosjekt Flere unge i fast arbeid

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?