Lytt til tekst
SØK MENY

Er du ung og bor i Vestfold?

Gå direkte til

Ungdommen er fremtidens velgere og samfunnsutviklere. Derfor jobber vi for at Vestfold skal være et godt fylket å være ung i.

Ungdommens forvaltningsnivå

Man kan se på fylkeskommunen som ungdommens forvaltningsnivå. Vi har ansvar for tjenester som videregående opplæring, tannhelse og kollektivtransport. Dette er tjenester ungdom er "storforbrukere" av. I tillegg jobber fylkeskommunene med å legger rammer for fremtidens Vestfold gjennom blant annet regional planlegging og næringsutvikling. Morgendagens velgere. 

Utdanning

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift. Rundt 9000 elever og 1700 lærlinger og lærekandidater omfattes av fylkeskommunens utdanningstilbud.

Folkehelse

- Ungdata-undersøkelsen 2017

Tannhelse

Vestfold fylkeskommune har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Årlig undersøker og behandler vi mellom 40 000 - 45 000 pasienter.

Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år har rett til gratis tannbehandling på offentlige klinikker.

Oversikt over offentlige tannklinikker i Vestfold

Kollektivtransport

Fylkeskommunen er ansvarlig for lokal kollektivtransport og skoleskyss. Gjennom utvikling av kollektivtilbudet ønsker vi å bidra til en samfunnsutvikling med mindre biltrafikk, reduserte klimautslipp og bedre by- og tettstedsmiljøer.

Informasjon om skoleskyss finner du på Vestfold kollektivtrafikk sine nettsider (vkt.no)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?