Lytt til tekst
SØK MENY

Regionale planer

Gå direkte til

Fylkeskommunen legger rammer for dagens innbyggere og kommende generasjoners livsutfoldelse. Vi er en regional utviklingsaktør som tilrettelegger for og samarbeider med andre samfunnsaktører om utvikling av næringsliv og arbeidsplasser. Vi har fokus på arealbruken, bevaring av kulturminner, landskap og miljøkvaliteter og påser at viktige verdier i samfunnet ikke går tapt. Vi skal også ta initiativ og mobilisere forskjellige samfunnsaktører til å dra sammen mot felles mål.

Regionale planer på høring

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA), Regional plan for folkehelse i Vestfold og Regional transportplan for Vestfold har vært ute på høring, med høringsfrist 3. desember 2018. Les mer om høringen av de tre  regionale planene.

Revidering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) var på ny høring med frist 20. juni 2019. Planen behandles i fylkestinget 26. september 2019. Les mer om revideringen av RPBA

Vedtatte regionale planer

Regional planstrategi for Vestfold 2016 - 2020

Regional plan for helhetlig opplæringsløp

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold

Regional plan for kystsonen i Vestfold

Regional plan for klima og energi

Regional plan verdiskaping og innovasjon

Regional plan for intermodal godstransport

Regional plan for vannforvaltning

Regional plan for folkehelse 2019-2030 | Handlingsprogram for 2019-2030

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?