Lytt til tekst
SØK MENY

Norges grønneste fylke

Gå direkte til

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Det er noe Vestfolds politikere tar på største alvor.

Vestfold har mål om å bli ett av de grønneste fylkene i landet. På veien dit må den grønne energien utnyttes og energismarte løsninger tas i bruk. Dette er det  tverrpolitisk enighet om, og vi har flere prosjekter som satser på grønn klima og energi.

Les mer om Regional plan for klima og energi 2016 - 2020

Satser på fornybar energi

Økt produksjon av fornybar energi er et satsingsområde i Regional plan for klima og energi, RPKE. Som regional utviklingsaktør er Vestfold fylkeskommune sitt ansvar bevisst ved å gjennomføre riktige miljøtiltak.

Ved å satse på miljø og klima legger Vestfold fylkeskommune til rette for å skape et nytt, og spennende marked sammen med næringslivet i Vestfold - og bidrar til å skape et marked i resten av landet.

Solcelleanlegg og energifabrikker

Fylkeskommunen ønsker å bygge miljøvennlige energiløsninger, såkalte energifabrikker, på utvalgte fylkeskommunale bygg.

Dette vil også bidra med å skape et nytt, og spennende marked sammen med næringslivet i Vestfold.

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser er i tråd med politikernes høye miljøambisjoner i Vestfold. Som ledd i arbeidet har VFK sluttet seg til leverandørutviklingsprosjektet "Fossilfrie bygge- og anleggsplasser".

I praksis betyr det at transport til og fra byggeplass, byggtørke/oppvarming i byggeperioden og drift av anleggsmaskiner på selve byggeplassen må foregå fossilfritt.

Les mer om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Vestfold

Nye Horten vgs – mijøsertifisert plusshus-skole

Nye Horten videregående skole er skoleeksempelet på fremtidens skolebygg. Den prisvinnende skolen stod klar til skolestart høsten 2019, og er Norges mest moderne og høyest miljøklassifiserte utdanningsbygg. Den huser også egen tannklinikk.

Bygget er tilpasset ca. 1200 elever og nærmere 250 ansatte, fordelt på 18 000 kvadratmeter over fire etasjer.

Skolen er det siste prosjektet i en stor skolesatsing fra Vestfold fylkeskommune. Med nye Horten videregående skole, har fylkeskommunen investert nærmere 3 milliarder kroner i bygg de siste 10 årene.

Skolen er også den første i landet med miljøsertifiseringen BREEAM NOR Outstanding.

Les mer om prosjektet Nye Horten videregående skole

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?