Lytt til tekst
SØK MENY

Vi utvikler Vestfold

I samfunnsoppdraget vårt står det at vi skal legge rammer for dagens innbyggere og for Vestfolds framtid. Hva betyr egentlig det? Ta en kikk på filmen under!

Du møter fylkeskommunen i mange sammenhenger – når du går på videregående skole, når du reiser med buss eller er hos tannlegen.

I tillegg til alle tjenestene vi er ansvarlige for, er vår jobb å se fylket som en helhet og tenke langsiktig. Vi veier forskjellige interesser opp mot hverandre, og sørger for at fellesgodene blir tatt vare på.

Tenk om bussen hadde stoppet ved kommunegrensene. Tenk om ingen tok vare på kystlinjen vår. Eller om ingen spilte på lag under byggingen av ny jernbanelinje.

I samfunnsoppdraget står det at fylkeskommunen skal legge rammer for dagens innbyggere og for Vestfolds framtid. Vi skal være en regional utviklingsaktør og legge til rette for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser, påvirke arealbruken, bevare kulturminner, landskap og miljøkvaliteter.

Fylkeskommunen ser regionen som en helhet. Vi passer på at viktige verdier i samfunnet ikke går tapt. Men vi klarer ikke dette alene, så vi jobber sammen med viktige samarbeidspartnere for at vi alle skal dra mot felles mål.

Ofte må særinteressene veies opp mot fellesskapets interesser. Det er politikerne i fylkestinget som gjør veivalgene og bevilger penger på viktige politikkområder – slik at Vestfold fortsatt skal være et fylke der folk ønsker å bo, jobbe og leve livene sine.

Hva betyr egentlig dette for deg som innbygger i Vestfold? Klikk og se filmen som viser hvordan fylkeskommunen legger rammene for dagens innbyggere og fylkets framtid.