Lytt til tekst
SØK MENY

TT-ordningen

Gå direkte til

Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienterings-hemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport.

Transportordningen skal ikke brukes til reiser som dekkes av andre ordninger (NAV gir informasjon om andre ordninger f.eks. helsereiser og arbeidsreiser) Den fylkeskommunale transportordningen skal gi funksjonshemmede mulighet for deltaking og likestilling i samfunnet for derved å bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

Transportordningen omfatter kun personer med folkeregistrert adresse i Vestfold.

Tilbud til brukergruppene •Brukere i gruppe 1: kr. 6.000.- per år •Brukere i gruppe 2: kr. 2.000.- per år

Egenandel: kr. 35.- pr. reise.

 

Hvordan søke TT-kort

Søknaden sendes til hjemkommune for vurdering. Kommunene sender deretter søknaden til fylkeskommunen for endelig avgjørelse. Avslag på søknad om godkjenning kan påklages. Klagefristen er tre uker etter mottatt svar. Skriftlig klage med legeattest sendes Vestfold fylkeskommune for behandling og avgjørelse.

For klager på enkeltvedtak er det opprettet en særskilt klagenemnd oppnevnt av Fylkestinget. Rogaland Taxi AS drifter ordningen. Er du godkjent bruker og har spørsmål om restbeløp, mistet kort og lignende ringer du tlf. 51 90 90 01 (døgnåpen linje).

Skjema

Reglement
Søknadsskjema
Legeattest 
Vurderingsskjema

 

Kontakt

Laila Samuelsen
Telefon: 33 34 40 02
Send e-post

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?