Lytt til tekst
SØK MENY

Trafikksikkerhet

Gå direkte til

Ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i Vestfold

Vestfold fylkeskommune har, etter §40 a i Vegtrafikkloven, ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Det er opprettet et Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) for å ivareta dette ansvaret spesielt. Utvalget er identisk med Hovedutvalget for samferdsel. FTU har et samarbeidsutvalg.

Som en konsekvens av forvaltningsreformen, økte fylkesveinett (693 km) med 525 km fra 1. januar 2010, og Vestfold fylkeskommune ble dermed eier av ialt 1218 km fylkesveier i Vestfold. Det er på disse vegene det relativt sett skjer flest trafikkulykker. Trafikksikkerhet er en del av fylkeskommunens ansvarsområder. 

Fri sikt til skolestart

Har hekken blitt for høy i sommer? Høy hekk i veikryss og små barn på vei til skolen kan være en dårlig kombinasjon. Nå drar vi i gang en hekkedugnad for å gjøre skoleveier gjennom Vestfolds nabolag trygge til skolestarten. Les mer om dugnaden.

Trafikksikkerhetsplan 2018-2021

Hensikten med planen er å vise hvilke utfordringer vi står overfor i trafikksikkerhetsarbeidet i Vestfold og peke ut innsatsområder for å nå målet om å redusere antall drepte og hardt skadde til 24 i 2020. 

Trafikksikkerhetsplan 2018-2021

FTU aktivitetsplan 2019

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Den nasjonale tiltaksplanen gir en samlet framstilling av hvordan de ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet sammen skal bidra til reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Det er plukket ut 136 ulike tiltak som vil bli gjenstand for særskilt oppfølging i perioden. Planen favner bredt, og innbefatter bidrag fra 15 offentlige etater på nasjonalt nivå, alle fylkeskommunene, 7 storbykommuner og rundt 20 interesseorganisasjoner.

I tiltaksplanen for 2018-2021 inngår en omtale av fylkeskommunenes tiltak sammen med omtale av de øvrige aktørenes tiltak innenfor det aktuelle tema. Totalt er det 18 oppfølgingstiltak der fylkeskommunene har et ansvar for gjennomføring.  

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Oversikt over fylkeskommunenes tiltak

Trafikksikkerhetskonferansen 2019

Fylkenes trafikksikkerhetskonferanse 2019 ble gjennomført 28. og 29. januar på Scandic Park Hotel i Sandefjord. Nesten 200 deltagere fra kommuner og fylkeskommuner, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og frivillige organisasjoner var tilstede. Tema for konferansen var «nullvekst og nullvisjon» og vi fikk se mange spennende innlegg om utfordringene vi står overfor.

Presentasjoner:

Anette Hvidsten, Veien til hjertsone 

Arild Ragnøyd, Sikkerhet for gående og syklende

Guro Berge, Fremtiden skal ha sykkelvei

Helge Hillnhutter, Mobilitet til fots

Kenneth Berg, Skanska trygt frem sammen

Kirsti Huserbråten, Hvorfor skjer fotgjengerulykker

Kirsti Huserbråten, film 

Lars–Inge Haslie, MC–ulykker

Liv Marie Bendheim, MA Ungdom

Mona Bjune, Bruk alltid hjelm

Bård Morten Johansen, Fornuftig fremkomstmiddel?

Ole Johansson, Sykling

Rita Aarvold, Tenk–gjør–kjør

Unni Knutli, Kommunalt sikkerhetsarbeid

Øystein Herland, Volvo

Øystein Herland, Forts. Vovlo

Kontaktperson

Henriette Auensen
Telefon: 90 59 58 78
Send epost

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?