Lytt til tekst
SØK MENY

Regional transportplan for Vestfold

Som regional utviklingsaktør har fylkeskommunen et overordnet ansvar og rolle i samfunnsutviklingen i Vestfold. Transportsystemet er ett av flere virkemidler fylkeskommunen som regional utviklingsaktør skal utvikle og forvalte i samarbeid med andre aktører i fylket.

Regional transportplan ble endelig vedtatt i fylkestinget 26. september 2019 (fylkestingsak 58/19).

Plandokumentet er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av representanter fra Vestfold fylkeskommune, kommuner og Statens vegvesen. Fylkeskommunen har vært ansvarlig for prosessen. Planen har fulgt kravene til medvirkning etter bestemmelsene i plan og bygningsloven.

Planforslaget lå ute på høring og offentlig ettersyn høsten 2018. Innspill som kom inn i høringen er behandlet i planen. Planen er utarbeidet parallelt med revidering av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og Regional plan for folkehelse. Sammen med RPBA skal den regionale transportplanen ivareta statens krav til samordnet areal- og transportplanlegging.

 

Regional transportplan for Vestfold   |   Vedlegg 

 

Les høringssvarene her

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Larvik kommune
Re kommune
Sande kommune
Sandefjord kommune
Tønsberg kommune
Åsgårdstrand velforening
Akershus fylkeskommune
Bane NOR
Fiskeridirektoratet
Fylkeselevrådet
Fylkesmannen i Vestfold
Færder senterparti
Jernbanedirektoratet
Kystverket
Larvik havn
Sandefjord lufthavn
Statens vegvesen
Telemark fylkeskommune
Trygg trafikk

Kunnskapsgrunnlag

Det er utarbeidet to rapporter som belyser hvordan vi kan nå nullvekstmålet:

Hvordan nå nullvekstmålet i Tønsberg

Hvordan nå nullvekstmålet i Larvik

Saksdokumenter

Saksprotokoll Fylkesting

Saksfremstilling Fylkesting

Kontakt

Siv Tørudbakken

Samferdselssjef

Send e-post

Tlf: 90 88 13 52