Lytt til tekst
SØK MENY

Sykkel og gange

Gå direkte til

Forventet trafikkvekst i Vestfold skal fortrinnvis skje ved økt miljøvennlig transport som kollektivtransport, gange og sykling. Det vil gi bedre helse, reduserte utslipp og triveligere byer og tettsteder

Fylkeskommunen er veieier for fylkesveinettet.

Som veieier har fylkeskommunen ansvar for å tilrettelegge for mer sykling og gange.  Dette skjer blant annet gjennom prioritering av tiltak i Handlingsprogram for fylkesveinettet.

Gjennom rollen som regional utviklingsaktør bidrar fylkeskommunen til ønsket samfunnsutvikling.  Dette skjer blant annet ved samarbeid om konkrete prosjekter, i uttalelser til kommunale planer og i veiledningsrollen overfor kommunene.

Fylkestinget har vedtatt Vestfold fylkeskommunes strategi for økt sykling i Vestfold.  Økt sykling er samfunnsnyttig på mange måter, som for eksempel ved å bidra til reduserte klimautslipp, bedre trafikkavvikling, mindre støy, redusert slitasje på vegene og bedre folkehelse.

Sykkelbyen Vestfold er en avtale mellom Statens vegvesen og Vestfold fylkeskommune der man er enige om å arbeide for å fremme sykling i Vestfold gjennom å prioritere ressurser til dette.  Det er også inngått gjensidig forpliktende treparts Sykkelbyavtaler mellom Statens vegvesen, Vestfold fylkeskommune og henholdsvis Horten kommune, Sandefjord kommune, Larvik kommune og Tønsberg kommune.  Her forplikter alle tre parter seg til å jobbe for å fremme sykling i den enkelte kommune gjennom konkrete handlingsplaner og prioritering av ressurser til fremme av sykling.


Fritidssykling

Fritidssykling
Det er laget kart som viser tilrettelagte sykkelruter i Vestfold, og hvor innbyggerne våre mener er godt egnet for sykling. Klikk her for tilgang til kartet.

  

Planer og strategier

Sykkelstrategi Vestfold

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?