Lytt til tekst
SØK MENY

Samferdsel

Fylkeskommunen har ansvar for fylkesveier, trafikksikkerhet, kollektivtrafikk og skoleskyss, transportløyver, transporttjenesten for funksjonshemmede og transportberedskap.

Fylkeskommunen  er med på å sikre effektive transportsystemer og transportberedskap. I tillegg legges det til rette for at alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne, kan delta i samfunnet.

Fylkeskommunen samordner og fremmer Vestfolds interesser, også innen samferdsel, og er med på å skape samarbeid mellom ulike aktører og utvikle strategier for å fremme ønsket samfunnsutvikling i egen region.

Det satses sterkt på utbygging av jernbane og veg i fylket. Fylkeskommunen leder Plattform Vestfold som er et partnerskap i Vestfold. Den har en pådriverrolle i utbyggingen av Vestfoldbanen.

Plattform Vestfold

Fylkeskommunen leder partnerskapet Plattform Vestfold.

Kontakt

Siv Tørudbakken

Samferdselssjef

Send e-post

Tlf: 90 88 13 52