Lytt til tekst
SØK MENY

Regiongeologen

Regiongeologen er fylkeskommunenes spesialrådgiver i ulike spørsmål og er en felles tjeneste for Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner med hovedkontor ved fylkeshuset i Tønsberg.

Regiongeologen bidrar til regionale utviklingsoppgaver med geofaglige innspill til:

  • Arealplaner
  • Geologiske ressurser og regional ressursforvaltning
  • Næringsutvikling og industri basert på uttak av geologiske ressurser
  • Risiko- og sårbarhet i forbindelse med geofarer, f.eks skredrisiko, radioaktivitet og radon
  • Samferdsel (byggeråstoff, veibygging etc.)
  • Helse og miljø (bl.a. radioaktivitet og radon)
  • Geologisk naturarv og forvaltning av naturlandskapet og geologiske attraksjoner til bruk i utdanning, rekreasjon og turisme

Regiongeologens strategiplan

Geofarer

Geofarer omfatter skred og flodbølger, naturlig radioaktivitet og radongass, metaller i drikkevann og jordskjelv. Regiongeologen har gjennom flere år har samarbeidet med Norges geologiske Undersøkelse (NGI), Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Norges Geotekniske Institutt (NGI) om skred og flodbølger. Det formelle ansvaret for skred og flodbølger ligger hos NVE, men samarbeidet videreføres.

Geologiske attraksjoner

Svabergene langs Vestfold-kysten og rullesteinsraet på Mølen med sine gravrøyser fra bronsealder er blant våre vakreste geologiske attraksjoner. Dette er også viktige turistattraksjoner og rekreasjonsområder.

Når det gjelder geologiske naturattraksjoner skal regiongeolo hovedmålet at fylkeskommunene skal arbeide for at geologiske naturattraksjoner i de tre fylkene skal brukes i reiseliv, utdanning og rekreasjonsformål, og til fremme av stolthet og identitet i regionens befolkning.

Gea Norvegica - UNESCO European Geopark

Gea Norvegica er Nordens første UNESCO European Geopark. Geoparken er et eget interkommunalt selskap eiet av Telemark og Vestfold fylkeskommuner, sammen med kommunene Bamble, Kragerø, Nome, Porsgrunn, Siljan, Skien, Lardal og Larvik.

En UNESCO Europeisk geopark er et internasjonalt kvalitetsstempel som gir rettigheter, plikter og samarbeidsmuligheter gjennom nettverket av andre geoparker i Europa.

Gea Norvegica Geopark har som mål å spre kunnskap om vår geologiske naturarv og hva den har betydd for bosetting, næringsliv og kultur. I dette inngår å synliggjøre samspillet i naturen, samt å vise de små og store sammenhenger som har formet, og som fortsatt former vårt varierte distrikt – fra fjell til kyst.

Kontakt

Sven Dahlgren

Regiongeolog

Send e-post

Tlf: 33 34 41 28