Lytt til tekst
SØK MENY

Voksenopplæring

Gå direkte til

Videregående opplæring for voksne retter seg mot voksne som har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring i Norge tidligere. Disse har rett til videregående opplæring fra det året de fyller 25 år, jf. opplæringsloven § 4A-3.Søkere må være bosatt i Vestfold. Dersom du har søkt og fått innvilget opplæring organisert for voksne, har du også rett til realkompetansevurdering.

Slik søker du

 

NB: PÅ GRUNN AV SAMMENSLÅING AV DATABASENE I VESTFOLD OG TELEMARK, VIL DET IKKE VÆRE MULIG Å SØKE VOKSENOPPLÆRING PÅ WWW.VIGO.NO FØR 1. JANUAR 2020.

 

 

Du søker gjennom nettstedet www.vigo.no. Når du søker må du ha MinID eller BankID tilgjengelig. Informasjon om MinID finner du på DIFIs nettsider.  All påmelding må søkes om før kursstart. For hjelp til utfylling, kan du kontakte Karrieresenteret i Vestfold.

Veiledende søknadsfrist

Søkere oppfordres til å søke så tidlig som mulig. Veiledende søknadsfrist for opptak på høsten er 1. mars, og 15. november for oppstart i januar. Når din søknad er registrert og du har blitt innvilget rett, begynner en kartlegging av tidligere opplæring og den eventuelle restopplæringen du har behov for. Dette for at vi skal kunne gi deg et individuelt opplæringsløp.

Oversikt over utdanningsløp

Du finner oversikt over alle utdanningsprogrammer på vilbli.no  . Karrieresenteret i Vestfold  kan også gi deg veiledning for valg av utdanningsprogram.

Vestfold fylkeskommune har en egen videregående skole for voksne, Kompetansebyggeren Vestfold. Her tilbys flere utdanningsløp. I enkelte tilfeller tilbyr Vestfold fylkeskommune også å dekke opplæring i regi av godkjente private tilbydere (jfr. Lov om voksenopplæring).

Vurdering av realkompetanse

Voksne som har rett til videregående opplæring, har rett til en vurdering av formell og uformell kompetanse. Dette kalles realkompetansevurdering. Realkompetansevurdering kan erstatte opplæring i fag eller deler av fag, for å korte ned opplæringstiden.

Voksne uten rett kan også bli realkompetansevurdert, men må dekke kostnadene knyttet til dette selv, eller få det dekket av andre. Kompetansebyggeren Vestfold utfører slike realkompetansevurderinger.   

Realkompetansevurdering søkes elektronisk på www.vigo.no. Dersom du har spørsmål vedrørende realkompetansevurdering, kan du kontakte Kompetansebyggeren Vestfold eller Vestfold fylkeskommune voksenoppleringen@vfk.no.

Søkere med annet morsmål enn norsk

Videregående opplæring foregår på norsk, og du vil behøve faglige forutsetninger i språket for å få utbytte av opplæringen. Vi anbefaler gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, og eventuelt engelsk, før du søker videregående opplæring for voksne. Dersom du har tilbud om norskopplæring etter introduksjonsloven, anbefaler vi at du først benytter deg av dette tilbudet. Det er din bostedskommune som har ansvaret for denne norskopplæringen.

Praksiskandidatordningen - fagbrev uten opplæring i skole

Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning for voksne som har lang og allsidig praksis innen det yrket de ønsker å ta fagbrev i. Du må da kunne dokumentere minst fem års relevant og allsidig praksis fra faget og ha bestått tverrfaglig eksamen fra vg3-nivå, før du kan gå opp til fagprøven. Her kan du lese mer om praksiskandidatordningen og oppmelding.  

Tidligere utdanning og/eller realkompetansevurdering kan gi fratrekk i praksiskravet.

Søkere til voksenopplæring med mer enn 3,5 års relevant praksis i faget, kan søke om å få dekket et yrkesrettet teorikurs for praksiskandidater i steden for å få voksenopplæring.

Ofte stilte spørsmål om voksenopplæring

Har jeg voksenrett?

Hvis du ikke har fullført videregående skole i Norge og fyller 25 år eller eldre det året du søker voksenopplæring, og du har fullført grunnskole eller tilsvarende, har du voksenrett. Fylkeskommunen avgjør retten, og den innvilges etter søknad.

Jeg kan ikke skaffe vitnemål fra mitt hjemland - kan jeg likvel få opplæringstilbud?

Fylkeskommunen vil da be deg om å ta en grunnskoletest for å dokumentere at du har kunnskaper tilsvarende norsk grunnskole. Du testes i fem fag: norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Består du denne testen, vil du kunne få tilbud om opplæring.

Kan fylkeskommunen betale for kurs jeg har startet på?

Nei, du må søke før oppstart, da det er fylkeskommunen som skal velge opplæringsleverandør og fastslå om du har voksenrett.

Hva koster videregående opplæring for voksne?

Opplæringen er gratis for voksne med rett. Bøker kan du få låne uten kostnad. Øvrig skolemateriell, samt reise til og fra kurssted, må du dekke selv. Voksne kan søke lån i Statens lånekasse for utdanning. Sjekk også med din eventuelle arbeidsgiver og fagforening om det er mulig å få støtte utdanning og rett til utdanningspermisjon.

Hvordan søker jeg om voksenopplæring?

Du søker voksenopplæring ved å gå inn på www.vigo.no og velge voksenopplæring/realkompetansevurdering. I neste trinn velger du fylket du hører hjemme i, og logger deg på med MinID hvis du logger deg på for første gang.

Kan jeg få voksenopplæring for å forbedre karakterene mine fra videregående skole?

Nei, dessverre, det tilbyr ikke fylkekommunen. Du kan lese selv og ta eksamen som privatist, eller melde deg på kurs hos en privat opplæringsleverandør. Forbedring av karakterer må du betale for selv. Eksamenskontoret kan bistå i spørsmål om privatisteksamen og oppmelding. 

Har jeg voksenrett hvis jeg har fullført videregående skole, men har strøket i noen fag?

Nei, dessverre. Disse fagene har du fått opplæring i, og du må selv betale for å gå opp som privatist i fagene, eller kontakte private opplæringsleverandører for å kjøpe opplæring.

Jeg er 19 år og sluttet i videregående skole før fullføring. Kan jeg få tilbud om generell studiekompetanse via voksenopplæringen?

Nei, ikke uten videre. Har du noe igjen av ungdomsretten, kan du etter søknad få tilbud om opplæring på voksenopplæringskurs. Du kan først få ny rett det året du fyller 25 år som en hovedregel. Hvis det er spesielle grunner til at du avsluttet skolegangen din, og du kan dokumentere dette, kan du likevel søke om voksenopplæring. Har du ikke fulgt vanlig videregående skole for å oppnå studiekompetanse, kommer du dessuten inn under 23/5-regel. Da må du være 23 år eller mer, ta de seks fagene som er minimumskravet for studiekompetanse, og kunne vise til 5 års arbeidserfaring /omsorg for barn/utdanning/militærtjeneste for å søke høyere utdanning. Mer om 23/5-regelen kan du finne på Samordna opptak.

Hvilke kurs kan jeg få tilbud om i Vestfold nå?

Voksenopplæringen fungerer slik at vi tar imot søknader hele året, og har flere faste opplæringstilbud som du kan meldes på. En del kurs har inntak flere ganger i året. Fylkeskommunen kjøper ønsket opplæring til dem som til enhver tid søker og har voksenrett. Vi kan i utgangspunktet tilby alle fag som du kan finne under vilbli.no og på egen side her på våre hjemmesider.

Se liste over de mest vanlige utdanningene og aktuelle kursarrangører i Vestfold for voksne

Hvordan kan jeg få veiledning om utdanning?

Flere tilbyr veiledning om voksenopplæring i Vestfold. Karrieresenteret tilbyr gratis, individuell karriereveiledning til alle voksne og ungdom over 19 år. Karrieresenteret Vestfold holder til i Nordbyen 40, Tønsberg. Karriereveiledningssamtale kan bestilles på hjemmesiden til Karrieresenteret Vestfold.

Kompetansebyggeren Vestfold gir gratis veiledning om utdanningsvalg.

Voksenopplæringen i fylkeskommunen kan også svare på spørsmål som gjelder utdanning, i hovedsak med tanke på hvilke veier du kan velge fram til et bestemt mål innenfor videregåedne opplæring, og sprøsmål om dine rettigheter.

Kontakt

Voksenopplæring

Send e-post

Tlf. 33 34 40 00

Telefontid:

Tirsdag, onsdag og fredag 09-11 og 12-14.

Telefonsvarer står på når vi ikke er tilgjengelige.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?