Lytt til tekst
SØK MENY

Opplæring for voksne

Videregående opplæring for voksne retter seg mot voksne som har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Disse har rett til videregående opplæring fra det året de fyller 25 år, jf. opplæringsloven § 4A-3.

Fagskolen er et opplæringstilbud for personer som har fag- eller svennebrev, og som ønsker seg høyere utdanning eller utvidet kompetanse innenfor sitt yrke og fagkrets.