Lytt til tekst
SØK MENY

Søke om skoleplass

Gå direkte til

For å søke om skoleplass, må du logge deg inn på https://www.vigo.no og fylle ut en søknad. I Vestfold er det fritt skolevalg. Dette betyr at du som er bosatt i Vestfold kan søke alle skoler i fylket, uavhengig av bostedsadresse. På https://www.vilbli.no kan du lese mer om hvilke utdanningsprogram du kan søke på, og hvilke skoler som tilbyr disse programmene.

Hvem kan søke om skoleplass?

For å ha ungdomsrett til skoleplass i videregående opplæring, må du ha fullført 10-årig grunnskole eller tilsvarende, være under 25 år og ikke tidligere ha gjennomført dine tre/fire år med videregående opplæring. Dersom du har avbrutt et skoleår senere enn 1. november, har du brukt din ungdomsrett dette året. Ungdosmretten din er knyttet til det fylket der du har registrert bostedsadresse i folkeregisteret. Hvis du er usikker på om du har ungdomsrett, kan du kontakte inntakskontoret på inntak@vfk.no. Du kan søke om skoleplass også uten ungdomsrett, men du vil komme bak søkere med ungdomsrett og voksenrett, samt søkere fra andre fylker med ungdomsrett, i konkurransen om skoleplasser.

For å avklare om du har voksenrett til videregående opplæring, må du søke i vigo.no under fanen "vigo voksen". Voksenrett kan du få innvilget etter en indviduell vurdering som baserer seg på at du ikke har fullført dine tre/fire år med opplæringsrett i perioden da du hadde ungdomsrett. Voksenrett kan tidligst søkes om fra januar det året du fyller 25 år. Søkere med særlig tungtveiende grunner har mulighet for å søke om å ta ut voksenretten sin noe tidligere. Her finner du informasjon om voksenrett.

Når kan jeg søke om skoleplass?

Du kan søke om skoleplass i ordinær videregående opplæring på vigo.no mellom 3. januar og 1. mars. Søkere som kan ha fortrinnsrett til videregående opplæring, samt søkere som kan ha krav på individuell behandling av søknaden sin, må søke i tidsrommet 3. januar til 1. februar. Eventuelle tilleggsskjemaer skal også endes inn i dette tidsrommet.

Du som er over 25 år, kan i utgangspunktet søke om en vurdering av voksenrett gjennom hele året. Oppstart av opplæringstilbudene rettet mot voksne, er normalt i august og januar. Veiledende søknadsfrist er derfor 1. mars, og det er tre ukers behandlingsfrist etter at søknaden er mottatt.    

Søkere med behov for tilrettelegging

Dersom du har behov for tilrettelegging av opplæringen, skal du i tillegg til å fylle ut søknad i vigo, også sende inn et vedleggsskjema. Alle vedleggsskjemaer fines på https://skjema.vfk.no/  Dersom du er i tvil om hvilket skjema du skal sende inn, kan du også lese mer om dette på vilbli.no under fortrinnsrett, individuell behandling og tilrettelegging av opplæring.

Søkere bosatt i annet fylke enn Vestfold

Dersom du bor i et annet fylke enn Vestfold, har du anledning til å søke om skoleplass i Vestfold fram til 1 mars. Dette gjør du i vigo.no, velger "Annet fylke" på førstesiden, og deretter "Vestfold". Du må i tillegg huske å søke i ditt eget fylke, der du har skoleretten din. Dersom det er ledige plasser i Vestfold etter at alle søkere med ungdomsrett fra Vestfold har fått et tilbud, kan du få tilbud om en skoleplass. Dette avklares normalt i begynnelsen av august.

Flytte til Vestfold

Dersom du planlegger å flytte til Vestfold, enten til eller sammen med foreldre/foresatte, er det viktig å melde fra til inntakskontoret på epostadresse inntak@vfk.no, og du må sørge for at din nye adresse i Vestfold er oppdatert i Folkeregisteret innen 1. juli. Du vil dermed få ungdomsrett i Vestfold, forutsatt at du har fullført grunnskole, er under 25 år og ikke har tatt ut retten din på 3 år med videregående opplæring.

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring

Minoritetsspråklige søkere med kort botid i Norge, kan få sin opplæring tilrettelagt som et såkalt innføringstilbud i videregående opplæring. Innføringstilbudet er normalt ettårig, og har som formål å gi eleven bedre norskspåklige ferdigheter, samt å gi opplæring i eventuelt manglende grunnskoleferdigheter. Søkere i denne gruppen som ikke har norsk personnummer, fyller ut vedleggsskjema for nyankomne minoritetsspråklige, som du finner på https://skjema.vfk.no/ . Søkere uten norsk personnummer må også søke i vigo, men må kontakte inntakskontoret for å få en egen kode som gir mulighet til innlogging.

Søkere med rett til særskilt språkopplæring, og som mangler karaktervurdering i minst halvparten av fagene, men som skal følge et ordinært utdanningsprogram på vg1, kan benytte seg av samme vedleggsskjema som gruppen nevnt over. SKejmaet heter VEdlegsskjema for nyankomne minoritetsspråklige søkere og finnes på https://skjema.vfk.no/.

Hvordan svarer jeg på tilbud om skoleplass?

Det er veldig viktig å svare på tilbud om skoleplass for søkere til ordinær videregående opplæring. Du må logge deg inn på vigo.no for å se resultatet av årets inntak. I 2019 er datoen for publisering av førsteinntaket 5. juli. Du må svare innen en uke fra av denne dagen, og dersom du ikke svarer, mister du skoleplassen din. Skriv ut eller ta et skjermbilde av svarsiden din, så er du helt sikker på at du har svart, og kan dokumentere dette.

Dersom du ikke har fått skoleplass 5. juli, men fremdeles står på venteliste på ett eller flere tilbud, må du svare ja til å stå på venteliste på dine ønsker innen fristen. Du kan da logge inn på vigo igjen 2. august for å se hvilket tilbud du har fått. Etter 2. august skjer det ingen oppdateringer på vigo, og den plassen du har fått på en eventuell venteliste, blir oversendt til skolen(e) du har søkt. Du kan ta kontakt med skolene fra 5. august og fram mot skolestart for å høre om det er endringer i ventelistene.

Hva gjør jeg hvis jeg angrer på valget mitt?

Hvis du ønsker å endre søknaden din i tidsrommet 2. mars til 15. mai, tar du kontakt med  inntakskontoret på epost inntak@vfk.no. Inntakskontoret åpner brukeren din på vigo.no, slik at du kan endre dine ønsker i løpet av 48 timer. Dersom du ønsker å endre søknaden din etter 15. mai, bør du ha tungtveiene grunner for dette. Har det oppstått spesielle situasjoner som sykdom, skader, flytting, etc., kan du kontakte inntakskontoret for å høre om muligheten for å endre søknaden. Du vil måtte legge fram dokumentasjon på hvorfor du ikke lenger kan gjennomføre en av dine ønskende programområder. Etter 1. juli kan du ikke endre din søknad, uavhengig av grunn. Du kan ta direkte kontakt med en videregående skole i tidsrommet 5. -31. august dersom du ønsker å bytte skoleplass eller skrive deg på venteliste. Dersom du mistrives på programområdet ditt og ønsker å bytte, tar du kontakt med rådgvier på den skolen der du går, og eventuelt også ved den skolen du ønsker å bytte til. Fram til 1. oktober kan det være mulig å bytte programområde/skole, dersom det finnes ledige plasser.   

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?