Lytt til tekst
SØK MENY

Opplæring i skole

Vestfold fylkeskommune tilbyr opplæring i skole på flere nivå: videregående opplæring for ungdom, videregående opplæring for voksne, fagskole for deg som allerede har en yrkesfaglig utdanning, og folkehøyskole med åtte ulike linjefag.

Hvem kan søke om opplæring i skole?

Etter fullført grunnskole har du rett til å søke om videregående opplæring. For de aller fleste er det opplæring i skole som blir det første steget på veien mot et framtidig yrke, enten du velger et yrkesfaglig løp, eller du ønsker å studere videre på universitet eller høgskole. Dersom du er under 25 år, og ikke tidligere har fått tre år med videregående opplæring, har du ungdomsrett. Det betyr at du kan søke skoleplass eller søke om opplæring i bedrift. Du har ungdomsrett i det fylket du er bosatt.

Dersom du har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende i utlandet, er over 25 år og ikke tidligere har fått videregående opplæring i Norge, kan du søke om voksenrett. Du må være bosatt i Vestfold for å bli vurdert for voksenrett her.  

Du som allerede har en yrkesfaglig utdannelse og ønsker kompetanseheving eller å gå videre til utdanning på høyere nivå, kan søke om inntak til fagskolen.   

Dersom du øsnker å søke Skiringssal Folkehøyskole, kan du lese mer om opptakskriteriene på deres hjemmeside.

 

Finnes det alternativer til opplæring i skole?

Dersom du ønsker å ta en yrkesfaglig utdannelse, men uten å få teoriopplæring i skole, kan du lese mer om ordningene praksisbrevkandidat og full opplæring i bedrift. Du finner mer informasjon under opplæring i bedrift.

I Vestfold har vi også en alternativ opplæringsarena for elever som har behov for tilrettelagt opplæring i et omfang som ikke kan dekkes av de ordinære videregående skolene i Vestfold, Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI). Det er skolen der eleven går, i samråd PP-tjenesten og eleven, som vurderer behovet for alternativ opplæringsarena, og bistår eleven med å søke dit.