Lytt til tekst
SØK MENY

PP-tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe ungdom med å gjennomføre videregående opplæring. PPT har samtaler med ungdom som sliter med sin opplæring. PPT utreder vansker og vurderer behov for tilrettelegging/ spesialundervisning og videre hjelp.

 

Hvem kan få hjelp av PPT?

Ungdom og voksne med rett til videregående opplæring (elever/ungdom i OT/lærlinger).

Hvordan får du kontakt?
  • Du og dine  foresatte kan ta direkte kontakt. Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte.
  • Du kan ta kontakt med lærer, rådgiver på skolen eller veileder i bedrift. De hjelper deg med å kontakte oss.