Lytt til tekst
SØK MENY

Søke læreplass

Gå direkte til

Søknad til videregående opplæring i skole og bedrift gjøres på vigo.no. Portalen er tilgjengelig for søking fra 4. januar 2019.

Hva er videregående opplæring?

Alle som har fylt 15 år har en lovfestet rett til 3 års videregående opplæring, men de må søke om plass. Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift. Det finnes også andre opplæringsordninger. Les mer om det under fanen Lærling/ lærekandidat.

Slik søker du læreplass

Start jakten på en læreplass tidlig.

Har du hatt utplassering eller praksis på Vg1 eller Vg2 i en bedrift du gjerne vil tilbake til, eller vet du om en bedrift du kunne tenke deg å jobbe i? Ta ansvar, vis interesse og kontakt bedriftene direkte. 

Det er lærebedriftene selv som velger ut sine lærlinger. Derfor er det viktig at du fremstår fra din beste side både i søknad, på CV og i et intervju.

Hvordan søke?

  • Søk direkte til bedriften du vil jobbe i. Husk CV og søknad. Tips til å skrive søknad og CV finner du på Ung.no
  • I tillegg til å søke direkte til bedrift må du søke om læreplass på  vigo.no.

Frist for å søke i Vigo er 1. mars. For å logge deg inn på Vigo.no må du ha en elektronisk ID (e-ID) eller pin-kode. Har du ikke fått tilsendt pin-kode, må du henvende deg til MinIDs brukerstøtte (difi.no)

Har du ikke funnet læreplass på egnehånd innen 1. mars vil Vestfold fylkeskommune hjelpe deg med å komme i kontakt med aktuelle lærebedrifter som trenger en lærling. Det skjer ved at du formidles på Vigoweb.

Er du garantert å få læreplass?

Nei, men du har rett til et tilbud om videregående opplæring. Hvis du ikke finner en læreplass selv, vil du motta tilbud om alternativ opplæring, Vg3 fagopplæring i skole, som bygger på det Vg2 du har gjennomført.

Takker du ja til tilbudet om Vg3 i skole, vil du få tilsendt et brev fra Fagoppglæringseksjonen i Vestfold fylkeskommune med informasjon om når og hvor du skal møte.

Takker du nei til tilbudet om Vg3 fagopplæring i skole eller til tilbudet om læreplass fra en lærebedrift, har du ikke krav på nytt tilbud før neste skoleår.

Kan jeg søke læreplass selv om jeg har fullført videregående skole?

Ja, det kan du.

Det er ingen øvre aldersgrense for å søke opplæring i bedrift, men du vil ikke bli formidlet ut til lærebedriftene på Vigo Web sammen med søkere fra videregående skole, som har lovfestet rett (ungdomsrett).  Du må være aktiv og gjøre jobben selv. Når du har fått kontakt med en aktuell lærebedrift og er blitt enig om å tegne avtale om læreplass, må dere søke om lærekontrakt ved å fylle ut dette skjemaet. Skjemaet sender du til:

Vestfold fylkeskommune
Seksjon for fagopplæring
Postboks 2163
3103 Tønsberg

Søknadsfrister

1. februar: Søknadsfrist om inntak på grunnlag av individuell vurdering - lærekandidatersøkere.

1. mars: Ordinær søknad til skole eller læreplass også de som søker full opplæring i bedrift.

Viktige nettsider for deg som er søker

På nettsiden vilbli.no har du mulighet til å lese om de ulike valgene som finnes innenfor yrkesfag og hvordan opplæringsløpet vil se ut innenfor det enkelte faget.

Utdanning.no og på Finnlærebedrift.no finner du oversikt over potensielle lærebedrifter i hvert enkelt lærefag lokalt, regionalt og nasjonalt. Bedriftene merket med grønn prikk er godkjent lærebedrift i faget du søker læreplass i.

Tips:

Alle bedrifter kan være en potensiell lærebedrift. Ønsker din bedrift mer informasjon, se fanen Bli lærebedrift.

Ønsker du søke lån og stipend?

Som lærling, lærekandidat eller praksisbrevkandidat kan du ha rett til både stipend og lån fra Lånekassen i 11 måneder av skoleåret. Du må imidlertid vente med å søke til lærekontrakten din er blitt godkjent.

Det kan ta litt tid før lærekontrakten din blir godkjent. Den skal godkjennes både av arbeidsgiveren din, av fagopplæringskontoret i fylket ditt og registreres hos Vigo, før Lånekassen kan gå i gang med å behandle søknaden.

Lenke til informasjon om lån og stipend.

Ønsker du melde deg opp til eksamen?

Alle lærlinger som ikke har fullført ordinær Vg1 og Vg2 må opp til en tverrfaglig eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Oppmelding gjør du på Privatistweb i tidsrommet:  

1-31. januar: Oppmeldingsfrist eksamen vår 

1-15. september: Oppmeldingsfrist eksamen høst 

Nærmere informasjon og oppmelding : Eksamen

Annen informasjon

Ønsker du informasjon om formidling av læreplasser?

Kontakt: Heidi Hammervik  33 34 40 00 / heidiham@vfk.no

Gjelder det formidling på web?

Kontakt: Kristin Ekmann 33 34 41 46 / kristine@vfk.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?