Lytt til tekst
SØK MENY

Opplæring i bedrift

Etterspørselen etter faglært arbeidskraft er stor og vil være økende innenfor de aller fleste yrker og fag. Det gir muligheter for alle, enten man er ung og i starten av opplæring og yrkesvalg, eller er voksen og ønsker å formalisere et langt yrkesliv gjennom å ta et fagbrev.

Y-nemnda

Yrkesopplæringsnemnda (Y-nemnda) arbeider blant annet med å heve kvaliteten på opplæring i bedrift og ta initiativ for å fremme fagopplæring i arbeidslivet.