Lytt til tekst
SØK MENY

Elev- og lærlingombudet

Gå direkte til

Elev- og lærlingombudet skal ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten.

 

Hva kan Elev- og lærlingombudet gjøre for deg?

 • Bistå i enkeltsaker (har taushetsplikt og benytter samtykkeskjema)
 • Bistå ungdom som opplever seg urettferdig behandlet. 
 • Gi råd om rettigheter og plikter
 • Ta opp saker på vegne av elever, lærlinger, klasser, elevråd, skoler, bedrifter ol.
 • Bidra til styrket medvirkning i opplæringen og et bedre læringsmiljø i skole og bedrift

Er du i ferd med å avbryte opplæringen, endre eller heve kontrakt, skal det gjennomføres et Avklaringsmøte. Skolen, bedriften/opplæringskontoret har ansvar for og plikt til å innkalle til møte. 

Hvem kan kontakte ombudet?

 • Alle ungdommer og voksne med rett til videregående opplæring
 • Foreldre og foresatte
 • Opplæringsansvarlige, ansatte i skole og bedrift
 • Alle med spørsmål om videregående opplæring

Kontaktinformasjon:

Elev- og lærlingombud Geir Eidsvåg
Kontor på Fylkeshuset i Tønsberg

Telefon: 481 79 742
E-post: geir.eidsvaag@vtfk.no
T
elefon sentralbord 33 34 40 00


Elev- og lærlingombud Magnus Bekkevold
Kontor på Fylkeshuset i Skien

Telefon: 416 61 589
E-post: magnus.bekkevold@vtfk.no
Telefon sentralbord 35 91 70 00

Ombudene er i ferd med å etablere felles Facebook side.
F
acebook, Elev- og lærlingombudet i Vestfold og Telemark  

Ombudets ansvar og oppgaver

Mandat for ombudet i Vestfold og Telemark fylkeskummune kommer.

Formålet er å ivareta ungdommens rettigheter og plikter, fremme dialog og samarbeid, og gjennom dette håndtere, eller helst forebygge misforståelser, krenkelser, diskriminering, konflikter og mobbing. Samtidig bidra til fokus på medvirkning og et godt læringsmiljø i skole og bedrift. Ombudet er en fristilt og uavhengig part. 

Elev- og lærling-ombudet kan være en ressurs for alle aktører i videregående opplæring, opplærings-institusjoner og lærebedrifter.Gjennom sin rapportering kan ombudet bidra til å belyse utfordrende områder/temaer.

Rapporter

Årsrapport 2017-2018 for Elev- og lærlingombudet i Vestfold

Nyttige lenker

Ordensreglement for videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Videregående opplæring
Lover og forskrifter 
Vurderingspraksis-Vurdering for læring 

Utdanning.no 
Ung.no 
Arbeidstilsynet 
DUbestemmer.no 
Mobbing på arbeidsplassen

 • {{text}}
{{hotkey}}
{{text}}

 

 • {{text}}
{{hotkey}}
{{text}}

 

 • {{text}}
{{hotkey}}
{{text}}

 

 • {{text}}
{{hotkey}}
{{text}}

 

 • {{text}}
{{hotkey}}
{{text}}

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?